Register till handledning för Disgen 2021

En alfabetiskt ordnad lista med funktioner och andra viktiga sökord.

Tips

Använd Ctrl-F om du vill söka ett ord på sidan!


A

Adoptivföräldrar

Adoptivföräldrar, tidigare fosterföräldrar

Administrera utskriftsinställningar

Ahnentafel

Analysera notiser och personer

Ancestry, överföra släktträd till Disgen

Ansedel, utskrift

Ansedlar, utskrift för alla

Antavla, utskrift

Antavla, utskrift av grafisk

Antavla, utskrift av komprimerad

Antavla, utskrift av livslinjer

Antavla. utskrift av sidindelad

Antavla, utskrift ny sidindelad

Antavla, utskrift av tabell

Appen Släkten, starthjälp

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial, panel

Arkivmenyn

Arrangera fönster

Att-göra-lista

Avsluta Disgen


B

Barn, panel

Barn, ändra ordning på barn

Bild. ändra storlek

Bilder, användning

Bilder, spara

Bokbild

Boktext

Bygg släktskapstavla

Byta centrumperson

 


C

Centrumperson

Centrumperson, byta


D

Databasen, kontrollera och rätta

Datamapp, hantera

Datamapp, öppna

Dator, flytt till annan

Datum och kalender

Detaljerad sökning

Disgen 8, kopiera datamapp

Disgen, avsluta

Disgen, fördelar

Disgen, grundläggande

Disgen, inställningar

Disgen, starta

Disgenorter, konvertera orter till

Disgenorter, återställ

Disgens startfönster

Disbyt, sök

Disbyt-utdrag

Dispos. sök

DNA

Dra och släpp för att koppla personer

Dubbla familjeöversikter

Dubbletter, kontrollera

Dubbletter, ta bort

Dubblettkontroll vid registrering


E

Efternamn, flera

Emulator, Windows

Export, GEDCOM

Exportera orter

Exportera personer, XML-fil

Extratext, registrera


F

Fadder, lägg till

Fadder, panel

Fadder till, panel

Faddrar

Faddrar, importerade (Disgen 8)

Faddrar, funktionen justera faddrar (Disgen 8)

Familj, registrera

Familjeöversikt

Familjeöversikt, flaggor

Far, registrera

Favoriter

Flaggor, hantera

Flaggor, panel

Flaggor, redigera

Fler föräldrar

Flera efternamn

Flytt till annan dator

Flytta personer      

Fosterföräldrar

Fosterföräldrar blir adoptivföräldrar

Funktioner, återkommande

Fönsterhantering 

Fönsterhantering, utökad

Fördelar Disgen

Föräldrar, panel

Föräldrar, registrera mor och far


G

GEDCOM-export

GEDCOM-import

Gifte, registrera

Grafisk stamtavla, utskrift

Grundläggande Disgen


H

Handledning, hitta i

Hantera datamapp

Hjälpmenyn

Hypotes, registrera

Händelser, registrera


I

Ikoner

Import, GEDCOM

Importera orter

Importera personer, XML-fil

Installationsanvisning

Inställningar Disgen

Inställningar för kartan

Inställningar för utskrifter och utskriftsmallar


J

Justera faddrar (från Disgen 8)


K

Kalender

Kartan, inställningar

Kartan, orter

Kartan, starta

Kartan, visa släktens spår på kartan

Kartfönster

Kartintroduktion

Kom ihåg

Kom-ihåg-lista

Kontrollera dubbletter

Kontrollera och rätta databasen

Kontrollera och rätta orter

Komplettera notiser

Konvertera datamapp från Disgen 8

Konvertera orter till Disgenorter

Kopiera datamapp från Disgen 8

Koppla personer med dra och släpp

Koppla och flytta personer

Källa, registrera

Källor


L

Levdenotis, registrera

Levnadsbeskrivning, panel

Licens, köpa eller hämta betalad licensnyckel

Linux

Lägg till person


M

Mac

Menyer

Mor, registrera

Mus, utan mus

Mus och tangentbord

MyHeritage, överföra släktträd till Disgen


N

Namn, hur skriva

Namn, panelen

Namn, utökade

Notis, registrera levde

Notiser, analysera notiser och personer

Notiser, välj för ny person

Notiser, ändra

Notisdialog

Notiser, komplettera

Notiser, registrera

Ny person, registrera


O

Ort, redigera slag av ort

Orter

Orter i kartan

Orter, exportera

Orter, importera

Orter, kontrollera och rätta

Orter, redigera

Orter, utskrift utgående från orter

Orter, återställ Disgen-orter

Obesläktad person, registrera


P

Panel, arbetsmaterial, barnfadderfadder tillflaggor, föräldrar, levnadsbeskrivning, namnpartner

Partner, panel

Person, lägg till

Person, lägga till första

Person, välj notiser

Personer, analysera notiser och personer

Personer, ta bort

Person-id, sökning

Personöversikt

Plattformar, andra


Q

 


R

Radera person

Redigera, flaggor

Redigera orter

Registerutdrag

Relation, registrera relation och lägg till barn

Relation, registrera relation med partner

Relation, registrera relation utan parter

Relationsnotis, registrera

Registrera, familj

Registrera notiser

Registrera mor och far

Registrera relation med partner

Registrera relation utan parter

Registrera relationsnotis

Registrera släktingar

Registrera syskon

Registrera textnotis, extratext, boktext, webbtext

Relationsöversikt

Rätta databasen


S

Slag av ort, redigera

Släktbok, utskrift

Släkten, starthjälp för appen

Släkten, visa släktens spår på kartan

Släktingar, lägg till

Släktmatrikel, utskrift tabell

Släktmatrikel, utskrift träd

Släktpresentation för webbläsare

Släktpresentation, ändra utseende

Släktskapstavla

Släktöversikt

Snabbsökning

Spara bilder

Språk i utskrifter

Stamtavla, utskrift

Stamtavla, utskrift av livslinjer

Stamtavla, utskrift en rad per person

Stamtavla, utskrift av grafisk

Stamtavla, utskrift av tabell

Stamtavla, utskrift av träd

Standardmodeller

Starta Disgen

Startfönster, Disgen

Statistik

Syskon, lägg till

Säkerhetskopia, återläsa

Säkerhetskopierimg

Söka dubbletter

Sök i Disbyt

Sök i Dispos

Söklista

Sökning, detaljerad

Söklista, utskrift


T

Ta bort personer

Tangentbord och mus

Tangentbordskommando

Textnotis, registrera


U

Utdrag, registerutdrag

Utskrift ansedel

Utskrift av grafisk antavla

Utskrift, antavla komprimerad

Utskrift, antavla livslinjer

Utskrift, antavla tabell

Utskrift, alla ansedlar

Utskrift av grafisk stamtavla

Utskrift, ny sidindelad antavla

Utskrift, sidindelad antavla

Utskrift, släktmatrikel tabell

Utskrift, släktmatrikel träd

Utskrift, språk

Utskrift, stamtavla en rad per person

Utskrift, stamtavla livslinjer

Utskrift, stamtavla tabell

Utskrift, stamtavla träd

Utskrift av registerutdrag

Utskrift av söklista

Utskrift utgående från orter

Utskriftsinställningar, administrera


V

Välj person

Välkomstfönster, Disgen


W

Webbild

Webbtext

Webbtest registrera

Window-emulator


X

XML, export av personer

XML, import av personer


Y

 


Z

 


Å

Återkommande funktioner

Återläsa säkerhetskopia

Återställ Disgen-orter


Ä

Ändra notiser

Ändra ordning på barn

Ändra storlek på bild


Ö

Överföra släktträd  från Ancestry till Disgen

Överföra släktträd från MyHeritage till Disgen