Fosterförälder blir adoptivförälder

Hur registrerar man två typer av relation till ett barn utan att få en extra relation?
Disgen handledning - Föräldrapanelen i en personöversikt

Det händer ju att relationen mellan en förälder och ett barn förändras. Vanligast är väl att ett styvbarn adopteras men det förekom nog även förr att ett barn flyttade in och så ville man säkerställa att det skulle ärva och då adopterade man barnet. Inte på 1700-talet som det här exemplet är skapat från men i början på 1900-talet kunde det säkert hända.

I det här exemplet har vi valt att se på Knut Nilsson som en fosterfar för barnet bodde hos honom en tid innan han flyttade ihop med modern Nilla Månsdotter. Därför var han fosterfar ett år och sen adopterade han barnet.

Här beskrivs hur man gör för att registrera flera relationer till en person. Bilderna kan skilja sig åt beroende på vilken Disgen-version du använder.

fosterfar-blir-adoptivfar-1010-1.jpg

Hur du gör för att registrera Knut som fosterfar beskrivs i guiden Fler föräldrar och Sammankoppla personer med dra och släpp.

Nu vill du ange att Knut faktiskt adopterade partnerns barn. Dubbelklicka på Knut så får du upp en dialog.

fosterfar-blir-adoptivfar-1020.jpg

Här går det bara att hantera den relation som redan finns. För att lägga till ytterligare en relationstyp så trycker du på knappen Avancerad vy nere till vänster.

fosterfar-blir-adoptivfar-1030.jpg

Här kan du lägga till en relationstyp till för Knut genom trycka på Lägg till.

fosterfar-blir-adoptivfar-1050.jpg

 Du markerar att han ska vara Adoptivförälder. Vet du när adoptionen skedde så sätter du dit ett datum också. Tryck på OK.

Om båda föräldrarna är både foster-och adoptivförälder så gör du samma sak för båda.

fosterfar-blir-adoptivfar-1040.jpg

I den avancerade dialogen syns nu att han har två relationer till barnet.

fosterfar-blir-adoptivfar-1070-1.JPG

Nu ser du tydligt i panelen Föräldrar att först var Knut fosterförälder och sen blev han adoptivförälder.

Detta visas också i ansedeln.

fosterfar-blir-adoptivfar-1060.jpg

 

Relaterat innehåll