Hur ändrar jag släktpresentationens utseende på webben?

Tips för ändring av släktpresentationens utseende för de HTML-kunniga.
Författare: Gunnar Öhrn
Släktpresentation ändra utseende

Syfte 

Detaljerad info för att du ska kunna skapa egna mallar finns i bilagan längst ner på sidan. Den inledande texten är i stort sett samma som finns i Disgens hjälp men värdefull i detta sammanhang. Texten är anpassad för Disgen 2021.

Förkunskaper

För att kunna göra förändringar i släktpresentationens utseende bör du ha kännedom om hur HTML-kod är uppbyggd.

Förklaringar

I den följande diskussionen kallas den mapp dit Disgen installerades för Installationsmapp och den mapp där Disgens data ligger kallas Datamapp.

Mappar

Vid installation skapas en mapp som heter Installationsmapp\HtmlMallar. Under denna mapp installeras olika utseenden i olika undermappar, t ex Installationsmapp\HtmlMallar\Disgen01 och Installationsmapp\HtmlMallar\Disgen02.

Disgen tittar först i Datamapp\HtmlMallar men om det inte finns några filer där, vilket är det normala fallet, används Installationsmapp\HtmlMallar.

Du bör inte ändra filerna i Installationsmapp\HtmlMallar. Istället kan du kopiera filerna därifrån till din datamapp och där lägga dem under HtmlMallar. Du bör då byta namn på mapparna Disgen01, Disgen02 och så vidare till exempelvis Min_Disgen01, Min_Disgen02, ... för att skilja dem från originalfilerna. När du sedan gör exporten, listas både originalmallarna och dina egna kopierade mallar.

Mallar

Släktpresentationen baserar sig på mallar som innehåller HTML-kod blandat med speciella Disgen-symboler som är inneslutna mellan [ och ] de börjar alla med DG.

Vid genereringen läser Disgen mallarna och ersätter symbolerna med aktuell information.

T ex [DGEfternamn] byts ut mot efternamnet för aktuell person.

Ändring av mallar

Du kan själv göra ändringar i mallarna för att t ex byta bakgrund, typsnitt eller färger, de flesta ändringar av denna typ görs i css-filerna. Dessa ändringar skall du göra i de mallar som ligger under Datamappen, inte i originalinstallationen.

Återställning av gjorda ändringar

Om du av någon anledning vill återgå till originalutseendet så tar du bara bort den mappen under Datamapp\HtmlMallar som du inte vill ha kvar, t ex Datamapp\HtmlMallar\Min_Disgen01 och dess innehåll. 

Helt eget utseende

Du kan göra en helt ny uppsättning mallar och spara dem under ett eget namn, t ex Datamapp\HtmlMallar\Egen.

I dialogrutan Skapa släktpresentation för webbläsare fliken Mall kommer då det nya utseendet att kunna väljas.

Det bästa är att göra en kopia från någon av Disgens mallar och göra förändringarna i små steg och testa däremellan.

De kommentarer som är inlagda i koden kan ge viss ledning.

Det är inget som hindrar att du använder mer avancerade tekniker som t ex JavaScript eller DHTML så länge som det nya passar in i de funktioner som finns tillgängliga via Disgen-symbolerna.

Bilagor

Relaterat innehåll