Panelen Föräldrar

Panelen innehåller information om vilka föräldrar personer har, både biologiska och icke biologiska.
Disgen handledning - i panelen visas två familjer. En med endast en biologisk mor och en med modern och en adoptivfader.

Syftet med panelen

Här beskrivs vilka föräldrar personen har. Det kan vara biologiska föräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar. Föräldrarna hålls ihop som par vilket innebär att det kan finnas en tom ruta om en av föräldrarna saknas.

Föräldrarna beskrivs med namn, levnadstid. 

Framför namnet finns en bokstav inom hakparanteser som visar personens relation till dem. [B] står för biologisk. [A] står för Adoptivförälder och [F] står för Fosterförälder.

I bilden ovan ser vi att personen ingår i två familjer. En med en biologiskt mor men ingen biologisk far och en där den biologiska modern lever ihop med en man som har adopterat personen.

Man kan klicka på bokstaven inom hakparentesen och få upp ett fönster där man kan påverka det som är registrerat om föräldrarelationen. Där kan du i avancerat läge också registrera mer än en relationstyp. Exempelvis att fosterfadern senare adopterade barnet. Läs mer i guiden Fosterfar blir adoptivfar.

Har personen flera föräldrar så räknas det översta paret som Första föräldraparet och behöver inte alls vara de biologiska föräldrarna. Det är en fördel att flytta upp icke biologiska föräldrar överst om du vill göra antavlor som baseras på dem för då kan du välja att göra antavlan på Första föräldraparet istället för på biologiska föräldrar. Uppflyttningen gör du via snabbmenyn.

Snabbmenyn

När du högerklickar på en förälder får du upp följande snabbmeny.

 

panelen-foraldrar-1030-1.jpg

Ändra föräldrarelation... Används om du vill ändra något i hur föräldrarelationen beskrivs. Du kan byta från adoptivföräldrar till fosterföräldrar. Du kan fylla på med ett datum i intervall som berättar när barnet var fosterbarn i familjen och lägga till en kommentar. Du kan också gå vidare till ett avancerat läge där du kan registrera ytterligare en relation mellan personen och dess förälder exempelvis om fosterfadern adopterar personen. Då utökas hakparentesen så det står [F][A].  

Du kan också öppna relationsöversikten för föräldrarna i en egen fönstergrupp.

De tre nedersta är speciella för panelen föräldrar. 

Växla position används när man vill byta plats på personerna i föräldraparet. Ex. vis. när man lyckat lägga mamman till vänster och pappan till höger i familjeöversikten, far och mor på fel plats.

Flytta upp och Flytta ner används när du vill ha ett annat föräldrapar som Första föräldraparet

De övriga valen är generella val. De beskrivs närmre i slutet av guiden Personöversikt.

Tangentbordskommandon

Du markerar först den relation du vill göra något med så att den växlar färg från vitt till gult.

  • Mellanslag öppnar dialogen där relationen beskrivs och du kan ändra i den.
  • Ctrl + mellanslag öppnar relationsöversikten för föräldrarna.