Hur hittar jag i handledningen?

Det finns flera olika sätt att hitta rätt bland guiderna i handledningen.
Förstoringsglas över en CD-skiva

Var finns guiderna i handledningen?

Dis webbplatser består i grunden av guider och artiklar som har taggar, också kallade etiketter eller flaggor, för att innehållet ska kunna grupperas och visas på rätt platser på webben. Nytt under 2021 är att guiderna, dvs handledningarna, enligt önskemål flyttas över till separata sajter. Handledningen för Disgen 2021 hamnar på dg2021.dis.se och de äldre för Disgen 2016-2019 kommer på sikt att flyttas över till en egen sajt.

Guider används främst för att beskriva hur våra verktyg bör användas. Tyngdpunkten kommer att ligga på de guider som tillsammans skapar handledningen till Disgen. Men även guider för Disbyt och andra verktyg, egna och andras, finns på dis.se.

Artiklar finns som komplement och kommer att innehålla nyheter främst om teknik och släktforskning. Tips, nyheter och mycket annat nyttigt. Även det på dis.se.

När en artikel eller guide visas i sin helhet så avslutas texten med en lista med relaterat innehåll, dvs andra artiklar/guider som innehåller samma etiketter som artikeln/guiden du läst.

Hur hittar du Disgens handledningar?

På dis.se finns i huvudmenyn valet Verktyg. Fortsätter du till Disgen så finner du val som leder dig till handledningen för den Disgen-version du söker. 

I Digens hjälpmeny kan du nå direkt till handledningen genom att välja Disgen handledning.

I Disgens huvudmeny kan du under valet Arkiv också hitta till Disgens handledning.

Hur hittar du rätt guide?

Det finns flera sätt att hitta en handledning för Disgen.

  1. När du väljer Handledning på webbplatsens huvudmeny så visas alla Disgen-handledningar. Med hjälp av funktionen Filtrera kan du välja ett tema för att kunna välja mellan alla guider eller handledningssidor.
  2. På samma sätt som böckerna i din bokhylla innehåller både innehållsförteckning och register så hittar du motsvarande under huvudmenyns val Innehåll 
  3. Innehållsförteckningen är uppdelad i olika kapitel eller teman där handledningssidorna är grupperade med hjälp av etiketterna (som nämns ovan) som inleds med en kort beskrivning av temat
  4. Registret består av en sökbar förteckning av nyckelord som är relevanta och som också kan nås genom sökfunktionen, se nästa punkt
  5. Med sökfunktionen i huvudmenyn kan du skriva ett lämpligt sökord för att få förslag på sidor av olika slag på webbplatsen

För äldre versioner av Disgen finns inte alla dessa möjligheter.