Öppna datamapp

Din datamapp innehåller flera intressanta undermappar som du ibland behöver ta dig till snabbt. Det kan vara för att lägga till en bild i DgPic eller hitta en utskrift du ska skicka vidare till en annan person.
Disgen handledning - Öppna datamapp

Öppna datamappen

Detta gör du från Arkiv > Datamapp > Öppna datamapp

hantera-datamappar-1090-1.JPG

Välj Öppna datamappen

hantera-datamappar-1100-1.JPG

Utforskaren öppnas och visar den datamapp som är aktiv i Disgen just nu. Här sparas all data.

Mapparna innehåller följande typ av data.

 • Data - innehåller Disgens databas
 • DgBackup - här läggs backupfilerna temporärt tills du flyttar dem till säker plats.
 • DgCommon - är numera en tom mapp men måste finnas med
 • DgGed - här lägger Disgen Gedcom-filerna om du inte väljer något annat.
 • DgKml - här lägger Disgen filer från karthanteringen som kan visas i Google Earth.
 • DgMap - här lägger du egna underlagskartor och bilder som visas tillsammans med kartan
 • DgPic - här finns alla dina bilder. Några skapar undermappar för sitt arbetsmaterial för att få det säkerhetskopierat.
 • Dgtmp - Här hamnar loggfiler, utskrifter och diverse annat som Disgen skapar av temporär karaktär. Det är bra att rensa mappen nu och då.
 • Html - här läggs filerna du skapar med Släktpresentation för webbläsare.
 • HtmlMallar - innehåller mallar du skapat själv och används i Släktpresentation för webbläsare
 • PrintSettings - innehåller de utskriftsmallar du själv ha skapat.