Redigera slag av ort

Ibland finns behov av att redigera i listan med slag av orter.
Disgen handledning - Redigera slag av ort

Syfte

Funktionen används för att ändra i listan med Slag av ort och startas från Huvudmenyn > Orter > Redigera slag av ort.

red-slag-ort-1010-1.jpg

Den används när du skapar nya orter eller ändrar befintliga orter. Eftersom listan kan bli onödigt lång eller innehålla stavfel är det bra att kunna ta bort eller ändra i listan.

Ändringar i listan påverkar inte ortsslag för de orter som finns. Listan används bara för att ge dig färdiga ord när du redigerar eller skapar nya orter.

Redigeringsfunktioner

Välja en rad att redigera genom att markera den. Därefter har du två möjligheter:

  1. Klickar du igen så öppnas raden för redigering och du kan ändra texten
  2. För att ta bort en rad ska du högerklicka och välja Ta bort markerad rad

Kom ihåg att avsluta genom att klicka på Spara.

Exempel

red-slag-ort-1100.JPG

I exemplet ovan markerar du Rutshåll, klickar en gång till och redigerar texten till Rusthåll. Därefter klickar du på Spara så kommer listan att innehålla rättstavade slag av orter.