Kontrollera och rätta orter

I och med en större satsning på kartan har vi infört funktioner för att kontrollera och rätta ortsdata.
Kontrollera och rätta orter

För att kontrollera eller rätta information om dina orter i Disgen kan du klicka på Orter i huvudmenyn och därefter välja Kontrollera och rätta orter. Det ger dig möjlighet att kontrollera och rätta de viktigaste uppgifterna om dina orter för att få en bättre presentation av orter och orter på kartor.

Kontrollera orter

Steg 1. Välj något av alternativen att söka bland: Egna orter, Svenska orter eller Orter under vald startort (klickar du på den sistnämnda kommer du till Välj ort där du söker ort på vanligt sätt).

Steg 2. Sök efter orter …

Du kan göra flera val men vi rekommenderar att du gör ett val i taget. Välj vad du vill söka efter genom att klicka i ett alternativ i taget:

  • lista alla orter utan koordinater
  • lista alla orter med ärvda koordinater (samma koordinater som överliggande ort)
  • lista alla orter utan bild
  • lista alla orter utan beskrivning
  • lista alla orter utan slag av ort
  • lista alla orter med vald zoomfaktor i intervallet (ange antal rader) Från: och Till
kontrollera-orter-1100.png
Dialogfönster

När valen i både steg 1 och steg 2 är gjorda så kan du starta kontrollen med knappen Sök orter. resultatet blir en lista med orter och brister.

kontrollera-orter-1200.PNG
Resultatlista

 

Rätta orter

Du kan öppna en ort för redigering genom att dubbelklicka på orten, med mellanslag eller genom att markera orten och högerklicka för att få fram en snabbmeny. För mer info om dialogen, se redigera orter. Snabbmenyn ger dig möjlighet till flera val:

  • att acceptera avvikelsen för orten
  • dölja orter med accepterade brister
  • återställa avvikelse för orten
  • exportera listan till Excel

Relaterat innehåll