Registerutdrag

Det är intressant att göra olika utdrag i form av sorterade register över uppgifter som finns registrerade om din släkt.
Registerutdrag med födelsedagslista
Registerutdrag med födelsedagslista

Varje notis och de flesta fälten i dessa kan separeras, kombineras och skrivas ut. Ett antal sådana standardutdrag finns färdiga i Disgen. Välj Registerutdrag… i menyn Verktyg. Du får fram en dialogruta med flikarna Standard, Eget och Inställningar.

utdrag-1000.JPG
Startfönster

Fördefinierade utdrag

Klicka på fliken Standard. Genom att markera något av registerslagen ser du i nedre delen av fönstret under Utseende vilka uppgifter som kommer att plockas fram och i vilken ordning de placeras på raden. De utskrifter som du kan skapa här innehåller en lista av rader, en rad från varje vald person i ditt material. Raderna sorteras, varvid hela radinnehållet är sorteringsbegrepp.

utdrag-1100.JPG

Följande slag av register är fördefinierade att välja:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Orter med personens namn
 • Händelse med personens namn
 • Tid med händelse och personens namn
 • Yrke med personens namn
 • Adress med personens namn
 • Födelsedag med ålder och personens namn
 • Händelse och föräldrar med levnadsår
 • Vigsel med datum och personens namn
 • Faddrar med fadderns och personens namn
 • Dödsorsak med personens namn
 • Ändrad med personens namn

De kallas standardutdrag eller registerslag och är användbara som grund för att göra egna utdrag. 

Inställningar

Utskriften av dessa utdrag kan varieras och skrivas i kolumner eller i spalter. Det väljer du på fliken Inställningar. Vid utskrift i kolumner anpassar programmet automatiskt bredden på dessa till innehållet. Om du väljer alternativet Spalter kommer de olika delarna som utgör kolumner att placeras på egen rad. En indragning görs efter varje del.

utdrag-1200.JPG
Inställningsmöjligheter för utdrag

När du gjort dina inställningar går du tillbaka till Standard-fliken och startar utskriften genom att klicka på knappen Gör utdrag, sortera och skriv ut, varefter du kommer till dialogrutan Utdrag där du kan göra ett urval från söklista eller med hjälp av flaggval och därefter kan ställa in stil och sidans utformning, granska hur det blev och skriva ut.

utdrag-1300.JPG
Välj vilket urval som ska vara med i registerutdraget.

Eget utdrag

Om ditt önskemål inte täcks av något av Standardutdragen under fliken Standard klickar du på fliken Eget. Här kan du själv beskriva hur ditt utdrag ska se ut.

utdrag-1400.JPG
Definitionen av födelsedagsutdraget

Utdragsbeskrivningen byggs upp av olika avsnitt som kan vara uppgifter ur databasen, text eller separatorer. De avsnitt som kan visas finns i en lista nere till vänster. Genom att välja ett avsnitt och klicka på knappen Avsnitt i rutan Lägg till byggs utdragsbeskrivningen upp. Mellan olika uppgifter ur databasen kan du skjuta in:

 • Separator som markerar gräns för kolumn eller radbrytning med indrag.
 • Fri text som skrivs in i fältet nederst till vänster.
 • Ny rad utan indrag.

Varje avsnitt går att relatera till huvudperson eller till annan närstående.

Avsnitten kan också göras Obligatoriska, det vill säga utdragsbeskrivningen tar bara med uppgifterna för personen ifråga, om de obligatoriska uppgifterna är ifyllda. I exemplet i bilden ovan kommer alltså inte förnamnsregistret att innehålla personer som saknar förnamn.

Du kan använda något av standardutdragen som grund för ditt eget utdrag. För att se hur de olika standardutdragen ser ut kan du göra så här:

 • Klicka på knappen Ny / Töm.
 • Gå till flik Standard och välj ett slag av register.

Gå tillbaka till flik Eget och se vilka avsnitt som ingår. Nu kan du använda det som grund och själv ändra och lägga till i utdragsbeskrivningen och titta på resultatet genom att klicka på Gör utdrag, sortera och skriv ut för att välja personer och förhandsgranska.

När du är nöjd med din utdragsbeskrivning kan du spara den på datorn. Om det är första gången som du sparar din utdragsbeskrivning klickar du på Spara som… annars klicka på Spara.... För att använda en sparad utdragsbeskrivning klickar du på Öppna… . Då får du se vilka utdragsbeskrivningar som finns lagrade. Välj den du vill ha och klicka sedan på OK.

utdrag-1600.JPG
Utdragsbeskrivning för ett anpassat förnamnsregister

Ovan ser du vad beskrivningen innehåller för att skapa ett förnamnsregister när individnumret är borttaget. Det markerade avsnittet Levnadsbeskrivning har ingen bock för obligatoriskt så registret kommer att innehålla även de personer som inte har någon uppgift om när de levde. Prova sedan själv. Det går att göra många olika typer av register!

utdrag-1650.JPG
Utdrag för Förnamnsregistret

Dina egna utdragsbeskrivningar från Disgen 8 har tagits med vid konvertering och de kan enkelt återanvändas.