Släktmatrikel - träd

Släktmatrikel - träd är en utskrift där du kan få med större delen av släkten.
Disgen handledning - Släktmatrikel träd

Släktmatrikeln är baserad på en antavla. För varje generation skrivs sedan en stamtavla med alla barn, barnbarn osv ut. Den blir lätt väldigt stor om du har många personer registrerade i släkten. Samtidig är den en total sammaställning över din släkt. Den kan begränsas på olika sätt vilket framgår av inställningarna nedan.

Trädformen innebär att man följer anans barn, barnbarn osv tillsammans ner till nedersta lövet innan man påbörjar ett nytt barn.

Exemplet nedan utgår från iställningsmallen STD Född Död.

Underflik Innehåll

slaktmatrikel-trad-1050.jpg

Till höger finns några val som kan göras som påverkar hur många generationer stamtavlorna i utskriften ska innehålla.

Väljer du Obegränsat antal generationer kommer alla släktingar i nedstigande led att skrivas ut. Det kan bli mycket.

Väljer du Begränsat antal generationer ett så begränsar du varje stamtavla till ett visst antal generationer.

Väljer du Begränsat släktskap begränsas varje stamtavla olika beroende på var i antavlan den skrivs. Antag att du väljer 3 generationer. För probanden kommer då tre generationer att skrivas ut. För probandens föräldrar skrivs två generationer och för far- och morföräldrar endast en generation. För övriga anor längre bak i tiden skrivs ingen stamtavla alls.

Antavlan som släktmatrikeln basera på, är den du har byggt på skärmen.

Underflik Utseende

slaktmatrikel-trad-1100.JPG

 Det som är speciell med den här inställningsmallen är att du kan påverka hur stort indraget i sidled ska vara för generationerna. Det påverkar läsbarheten. Samma sak hur långt avståndet i höjdled ska vara mellan personerna och relationerna. 

Sammanabindningslinjerna mellan generationerna kan inte vara mindre än 1 för de skrivs alltid. Vill du göra dessa tjockare vilket ibland kan vara skönt för ögat när man följer dem så kan du ändra det här.

Väljer du att ta med fler notistyper än bara född och död kan det ibland öka tydligheten att få varje notis på ny rad. Tar du med källor så rekommenderas att bocka för ny rad för ny notis.

På samma sätt så kan du välja hur mycket indrag du vill ha på ett nytt stycke och hur stort mellanrummet ska vara till det nya stycket.

Övriga fält är ganska självförklarande.

Inställningsmallar

Följade inställningsmallar finns:

 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Porträtt Eng
 • STD Född Död Yrke Porträtt
 • STD Normal
 • STD Normal KFA (Källor, Fotnoter, Anteckningar)
 • STD Normal Porträtt
 • STD Normal Bild KF (Källor, Fotnoter)
 • STD Utförlig Bild KF (Källor, Fotnoter)
 • STD Utförlig Porträtt
 • STD Utförlig Porträtt KF (Källor, Fotnoter)