Importera orter

Har du exporterat Disgens alla orter med dina egna kompletteringar så kan du också importera dem igen.
Disgen handledning - Importera orter

Starta funktionen

Det finns tre sätt att starta funktionen

 1. Huvudmenyn > Orter > Importera orter.
   
 2. Välj ikonen Orter i titelraden för Disgens ram, om du valt att visa den där,  och från en vald Ort i Ortsstrukturen högerklicka och välj
  Importera  orter.
  1g_redigera_orter_24pix-t.png
  Orter
 3. Shift + Ctrl + O och från en vald ort i ortsstrukturen högerklicka och välj Importera orter.

Alternativ 2 och 3  öppnar fönstret nedan där du via högklick kan starta funktionen importera orter. Det spelar ingen roll vilken ort du väljer.

 

ort-import-1020-1.jpg
Här startar du funktionen enligt alternativ 2 och 3 ovan.

 

ort-import-1010-1.jpg
Så här startar du enligt alternativ 1 ovan.

Så här gör du

Första fönstret som visas i funktionen är det här.

ort-import-1030.jpg

Import kan ske från en  *.zip-fil eller en *.xml-fil.

Importera orter från en annan datamapp

Importen sker ifrån en *.zip-fil.

ort-import-1040.jpg

Markera importera orter från en annan datamapp.

Välj fil…

ort-import-1050.jpg

Markera *.zip-fil som innehåller exporterade orter.

Välj Öppna.

ort-import-1060.jpg

Här i exemplet har vi valt att hoppa över import av befintliga orter. 

Välj Importera.

ort-import-1070.jpg

Välj OK.

ort-import-1080.jpg

Loggfilen, som visar hur importen gick, visas. Den går att öppna igen.

ort-import-1090-2.jpg
Arkiv > Öppna resultatfil > Resultat från senaste ortsimporten

Loggfilerna öppnas från Arkiv – Öppna resultatfil.

Ordna dina orter efter import

När du importerat nya orter kan du gå till ortsstrukturen och inordna dina nya orter i din tidigare ortsstruktur. För att flytta in dem till rätt plats så markerar du en ort, högerklickar och använder alternativen "Klipp ut", "Klistra in på samma nivå" och "Klistra in på nästa nivå" .

Importera orter som exporterats för redigering från denna datamapp 

Importen sker via en *.xml-fil.

ort-import-1100.jpg

Markera typ av import. Tryck på Välj fil…

ort-import-1110.jpg

Markera filen och välj Öppna.

ort-import-1120.jpg

Välj Importera.

Disgen läser då filen och kontrollerar att innehållet kommer från samma datamapp och att det inte är förstört. Om allt stämmer skrivs sen informationen för de orter som finns i filen över informationen för samma orter i din datamapp.

Om något inte stämmer så skapas en loggfil som lagras i DgTmp och visas i din webbläsare.

ort-import-1130.jpg

Välj OK.