Återställ Disgen-orter

För dig som inte vill ha dina orter kopplade till Disgens ortsträd.
Disgen handledning - Tand lampa med ett X över

Kopplingen försvinner då du väljer Återställ Disgen-orter och lampan släcks.

aterstalla-orter-1000-1.jpg

 

aterstalla-orter-1010.jpg

Svara Ja

Kontrollera resultatet i personöversiktens notiser under levnadsbeskrivning att orterna har rätt text, har blivit bortkopplade och att lampan är släkt.

Ångrar du dig går de att koppla på nytt för hand eller med funktionen Orter > Konvertera till Disgen-orter.