Orter i kartan

Med kartans och de historiska underlagskartornas hjälp hittar du även släktgårdarna som försvunnit!
Disgen handlening - Orter i kartan

Innehåll

Disgen-orter – orterna i Disgens ortsdatabas

I släktens levnadsbeskrivning bör alla händelsenotisers orter anges som Disgen-orter, d.v.s. orterna registreras i programmets ortsdatabas. 

kartor-ort-1010.png

Ortens namn anger du under fliken Grunddata. Under fliken Bild kan en bild, eller ett bildcollage (bara en bild kan f.n. hanteras), som du lagrat i datamappen DgPic, väljas. Under fliken Beskrivning kan du ge en kortare eller längre historik för orten.

De olika slagen av orter har egna symboler. Valt slag av ort visas framför ortens namn i ortsdatabasens trädstruktur. I kartan kan du trycka Ctrl + T för att visa (och släcka) en ruta med teckenförklaringar. Här listas alla tillgängliga symboler. 

Övriga uppgifter i den nedre delen av dialogen om ortens koordinater och visningsvillkor kan lämnas orörda! Ortens läge kan anges enklare utan att skriva en massa siffror, se nedan!

När en ort registrerats utan att koordinater angivits, kommer ortens symbol att placeras på församlingens kyrka i kartan och ortnamnet visas under symbolen. Om många orter registreras under församlingen kommer dessa att läggas ovanpå varandra. 

Orter som inte fått några egna koordinater 

I huvudmenyns Orter kan du välja Kontrollera och rätta orter.

kartor-ort-1020.png

Välj alternativen Sök efter orter utan koordinater och Sök efter orter med ärvda koordinater. Söklistan innehåller då alla orter som inte fått några koordinater (t.ex. utländska orter) eller fortfarande ligger på platsen för sin överordnade ort (t.ex. kyrka eller by).

Visa alla namnen under kyrkan

Välj ikonen Positionera och tryck en gång på Ctrl-tangenten. Sedan kan du flytta ut namnen under ortssymbolen. Markera namnet i ortsträdet och dra ut detta till önskat läge under kyrkan.  Du kan dra ut flera ortnamn i följd. 

kartor-ort-1030.png

Då blir det lättare att se vilka orter som inte fått sin rätta position ännu. När du flyttar orten till sin rätta plats följer namnetiketten i sitt befintliga läge med. Tyvärr går det inte att se vilka orter i ortsträdet som redan har fått sina koordinater. 

 

Välj ortens läge från annan karta

Om orten finns angiven på någon karta, som enkelt också kan visa ortens koordinater, skall naturligtvis detta utnyttjas!

Webbtjänsterna Eniro.se och Hitta.se är bra exempel. Genom att använda dessa kartors stöd för att visa en punkts koordinater, kan dessa uppgifter kopieras och användas i Disgen. 

kartor-ort-1050.png

Markera sifferstängen för RT90, spara uppgiften i datorns klippbuffert genom att högerklicka och välja Kopiera, eller enklast klicka Ctrl + C.

kartor-ort-1060.png

Därefter kan dessa koordinatuppgifter sparas för orten genom att i kartans ortsträd markera ortnamnet, högerklicka och välja Hämta koordinater från klippbuffert … (detta går f.n. inte att göra i dialogen Redigera orter).

Efter att läget har godkänts flyttas orten automatiskt till sin nya plats på kartan.

Hur du registrerar utländska orters koordinater kan du läsa i guiden Mer om orter i kartan

Välj ortens läge med hjälp av en underlagskarta

Om du har tillgång till en lämplig underlagskarta kan du för hand dra ut ortens läge. Välj ikonen Positionera och tryck en gång på Shift-tangenten. Sedan kan du dra ut ortens namn från ortsträdet till kartan och släppa markören på sin rätta plats. Du kan dra ut flera orter i följd.

kartor-ort-1040.png

När alla ortnamnen flyttats från kyrkans plats ser du åter kyrksymbolen. 

Även utan en underlagskarta kan du dra ut orterna på detta sätt till sina ungefärliga lägen om du har en uppfattning om var de ligger.

Sök en ort på kartan

För att snabbt hitta en ort i ortsträdet högerklickar man på en valfri) ort och väljer Sök ort …

kartor-ort-1070.png


En dialog visas där man kan välja att söka bland alla församlingar eller bland alla orter. 

kartor-ort-1080.png

Svaret blir en lista ur vilken du markerar den eftersökta orten. När du klickar på OK markeras orten i ortsträdet.

kartor-ort-1090.png

För att se ortens plats på kartan drar du ut det markerade ortnamnet och släpper det i kartan. Kartan placerar nu orten mitt i kartan och blinkar några gånger med en röd prick.

Visa orten i ortsträdet

kartor-ort-1100.png

Genom att flytta runt kartan med musen kommer ortsträdet att löpande visa vilken ort som ligger närmast mitten av kartan. 

Släcka och tända orter och ortnamn på kartan 

kartor-ort-1110.png

I lagerpanelen kan du släcka alla egna Disgen-orter genom att bocka av visningen av Registrerade orter. 

När du visar personinformation kan du släcka Refererade ortnamn. Då blir bara ortssymbolerna kvar.

I lagerpanelen kan du också välja bort visningen av Församlingsgränser. Då släcks, utöver församlingsgränserna, både kyrkor och egna registrerade Disgen-orter. Däremot förblir alltid orterna för visade personer synliga på kartan.

Mer om orter i kartan

I guiden Mer om orter i kartan kan du fördjupa dig i:
•    Registrering av utländska orter
•    Positionering av utländska orter
•    Visa hembygdens orter
•    Ändra visningströsklar för orter
•    …

 

Relaterat innehåll