Visa släkten på kartan

Händelsenotiserna med tidpunkter och orter är grunden för att kunna visa en persons levnadsbana på kartan.
Disgen handledning - Visa släktens spår på kartan

Innehåll

Börja från Familjeöversikten

Eftersom det är våra släktingar vi vill visa på kartan, är Familjeöversikten vår utgångspunkt, t.ex. i standardmodell 1. Då visas alla fönster i sina största format. 

Öppna kartfönstret från Familjeöversikten, och från övriga fönster, via Navigera-ikonen. 

kartor-slakt 1010.png


Välj Karta.  En snabbare väg är att trycka F11. Kartfönstret visas som ett flikat fönster framför Familje- och personöversikterna. I guiden Kartfönstret får du en presentation av fönstrets olika delar.

kartor-slakt 1020.png

Första gången kartfönstret öppnas, visas hela Sverige. Har du tidigare öppnat kartan och tittat på närmare detaljer, visas kartan i samma läge som tidigare.

Se dina orter på kartan

I exemplet nedan använder vi följande händelsenotiser. Ett antal gårdar har lagts in i ortsdatabasen genom att vi klickar på lampan då vi registrerar dem.

kartor-slakt 1030.png

När kartan zoomas in till församlingsnivå kommer alla Disgen-orterna, både kyrkor och dina egna registrerade orter, att visas. Har du inte placerat dina orter på rätt plats redan, så finns de angivna ovanpå sina församlingars kyrkor. Om du har registrerat flera orter under samma församling blir det en salig röra av namn som inte kan skiljas åt. Ett sätt att lösa detta, innan du vet deras rätta platser, är att flytta ut namnen från kyrkan. Läs mer i guiden Orter i kartan.

kartor-slakt 1040.png

I guiden Orter i kartan får du tips om hur du ger dina orter sina rätta lägen på kartan.

Första släktingen på kartan

kartor-slakt 1050.png

För att visa huvudpersonen Sven Svenssons levnadsbana i Familjeöversikten behöver du bara klicka på ikonen Hämta personinformation och markera första alternativet Fyll kartan med information för huvudpersonen i Familjeöversikten, som har samma ikon.

Ikonen nedanför ger dig också möjlighet att välja olika visningsformer. Standardvisningen är levnadsbanor så därför behöver du inte göra något val här just nu.

kartor-slakt 1060.png
kartor-slakt 1070.png

Den visade levnadsbanan är baserad på notistyperna Född, Levde, Flyttade och Död och följer den kronologiska ordningen de förekommer i Levnadsbeskrivningen. Du kan själv välja andra notistyper - se mer om detta lite längre ner i guiden.

lagerpanel_24pix-t.png

Om du tycker att lagerpanelen till höger skymmer någon del av levnadsbanan, kan du släcka den med ikonen Dölj Lagerpanel i vänstermenyn.

De Disgen-orter som nu visas kallar vi refererade orter. Övriga orter, som inte är knutna till de aktuella händelserna släcks nu.

Om du inte hunnit ge din släktings boplatser sina rätta koordinater kan det se ut som ovan. Men personens förflyttningar mellan församlingarna framgår ju ändå.

Levnadsbanan centreras automatiskt i kartan för att visa helheten. Du kan själv zooma och flytta kartan för att närmare studera detaljer.

Det går att slå av och på denna automatiska centrering i kartans Inställningar för personvisning 

centrera-kartan_24pix-t.png

Med ikonen Centrera kan du vid behov själv anpassa visningen till den centrerade vyn.

Symbolerna på kartan

I Lagerpanelen kan du välja Visa teckenförklaringar. En ruta med alla symboler visas till höger i kartfönstret. I denna visas linjetyper och ortssymboler. Då levnadsbanor visas, ingår även händelsesymbolerna. 

Händelsesymbolerna placeras utspridda runt ortssymbolen så att alla kan visas samtidigt för en och samma ort. Om du inte vill se symbolerna, kan du slå av visningen i kartans Inställningar för ortsvisning 

 

kartor-slakt 1080.png

Fler visningsalternativ

Som du såg ovan, finns det ytterligare tre alternativ att visa personinformation. I exemplet nedan har nu orterna fått sina rätta lägen.

Det alternativ som är valt indikeras av ikonen Visa personinformation i vänstermenyn.

De fyra alternativen är:

kartor-slakt 1090.png

Visa orter för valda personer baseras på orterna i notiserna Född och Död. De olika orterna visas utan sammanbindande linjer.

kartor-slakt 1100.png

Visa livslinjer för valda personer drar en linje mellan orterna i notiserna Född och Död.

kartor-slakt 1110.png

Visa utvidgade levnadsbanor för vald person kompletterar levnadsbanan med utstickare i annan färg från senaste föregående bostadsort till en ort för en händelse som inte normalt knyts till boendet. De notistyper som används är Döpt, Yrke, Gift, Sambo, Skild och Begravd.

I vårt exempel har Sven gift sig i Längjum k:a. 

Notera att då kyrkor refereras, anges på kartan både församlingens namn och den refererade kyrkans namn.

kartor-slakt 1120.png

Fler eller andra notistyper i visningarna

Du kanske vill se spåren av andra, eller fler händelsenotiser, än de som föreslås av programmet. I Kartans Inställningar för personvisning gör du dina val.  

Här ser du också hur du kan ändra på utseendet på de olika linjerna.

Fler detaljer i kartan

Genom att med musen markera en linje visas en ruta med information om riktningen på förflyttningen och ändpunkterna för linjen.

kartor-slakt 1130.png

Genom att med musen markera en ort, visas ortens hela namn inkl. församling.

kartor-slakt 1140.png

Visa information för en grupp av personer

Istället för att bara spegla levnadsbeskrivningarna för huvudpersonen, kan man också visa dessa för en grupp av personer. Klicka på ikonen Hämta personinformation, som nu markerar huvudpersonen, och välj något av de alternativ som visas. De olika alternativen är bara synliga om motsvarande fönster är öppnat.

Om du klickar på den andra raden så får du se levnadsbanorna för alla personerna i Familjeöversikten.  

kartor-slakt 1150.png
kartor-slakt 1160.png

Linjerna speglar en mix av levnadsbanorna för alla i familjeöversikten. Genom att med musen högerklicka på en linje eller ort och ur i den visade menyn välja alternativet Visa personer…  visas en dialog med en lista av personer som är relaterade till linjen eller orten.

kartor-slakt 1170.png
kartor-slakt 1180.png

På samma sätt kan levnadsbanor för personerna i en byggd an- eller stamtavla och söklista visas. Nedan visas alla orter i Födelse- och Dödsnotiserna för personerna i en söklista. 

kartor-slakt 1190.png

I lagerpanelen kan man stänga av visningen av de refererade ortnamnen för att få en ”renare” bild av kartinnehållet.

kartor-slakt 1200.png

Visa rubrik och teckenförklaringar

kartor-slakt 1210.png

Vid varje visning av personinformation på kartan visas också en rubrik som beskriver kartans innehåll.  I lagerpanelen kan du välja att ha den med eller inte. Om rubriken är vald, följer den med då kartan sparas som en bild. En sådan bild kan pryda sin plats som t.ex. en sista bild i personens levnadsbeskrivning och tas med vid utskrift av en ansedel eller släktkrönika.  

Även teckenförklaringar kan tas med i en sparad bild och vid utskrift. Se då till att kartans disposition är sådan att teckenförklaringarna inte skymmer någon del av personinformationen.

Släktens boplatser och resor utanför landets gränser

Orter och resor till olika platser runt jorden registreras som vanligt och utländska orter läggs in under sina respektive länder i ortdatabasen. 

I guiden Mer om släkten på kartan kan du läsa hur du kan se släktens spår i kartor för våra närmaste grannländer.  

export-google-earth_24pix-t.png

För att se linjer till och från utländska orter gör du en export av kartans personuppgifter till programmet Google Earth Pro genom att klicka på ovanstående knapp i vänsterkant. Här kan du resa i släktens fotspår jorden runt. Se mer i guiden Följ släktens spår på Google Earth Pro. (kartor-google)

Radera personinformationen

tom-karta_24pix-t.png

Radera-ikonen städar kartfönstret från personinformation. Någon radering behöver inte göras vid byte av person. Samma val av källa eller visningsfrom gäller också.

Spara kartan

I guiden Spara kartan får du lära dig hur du sparar kartan som en bild och hur du gör en utskrift på en eller två separata sidor, som kan placeras in i din släktkrönika. 

 

Relaterat innehåll