Sök i Dispos

Smidig väg till källorna. Speciellt om du har ett abonnemang hos någon av kyrkboksleverantörerna.
Disgen handledning - Dispos

Du startar sökningen i Dispos via ikonen i vänstermeny.

1f_sok_med_dispos_24pix-t.png
Sök i Dispos
disgen-till-dispos-1000-1.jpg

En dialog kommer upp.

disgen-till-dispos-1010.jpg

Valet av person att söka på styrs av vilket fönster i Disgen du startar funktionen ifrån. 

Fönsteröversikt - Utgår från centrumpersonen

Personöversikt - Den person som personöversiskten avser.

Relationsöversikt - Du får själv skriva in det namn du önskar.

Släktöversikt - Den markerade personen.

Söklista - Den markerade personen i söklistan.

Tavla - Den markerade personen i tavlan

 

Vill du söka på denna persons uppgifter välj Sök

disgen-till-dispos-1020.jpg

Får du upp ett tomt sökfönster får du fylla i uppgifterna själv. Församlingen är en bra uppgift att fylla i.

disgen-till-dispos-1030.jpg

Du kan välja att söka på händelserna som finna i droplistan. Fyll i resterande uppgifter och välj Sök.

disgen-till-dispos-1040-1.jpg

Det öppnas ett inloggningsfönster i din internetläsare. Det kan se lite olika ut beroende på vilken internetläsare du har. Fyll i ditt användarnamn. Det ser ut så här dis00000 där 00000 är detsamma som ditt medlemsnummer som du fick när du blev medlem och det står på Diskulogens baksida. Tillsammans med medlemsnumret fick du ett lösenord. 

Har du lämnat in ett disbytutdrag så har du fått ett nytt användarnamn för inloggning med ett m i början m00000). 

Fyll i användarnamn och lösenord. Tryck OK.

disgen-till-dispos-1050.jpg

Under Visa volym finns symbolerna för Arkiv Digital, Ancestry och SvarSymbolerna går att klicka på och om du har ett abonnemang hos någon av dem och har startat  tjänsten, så hamnar du i aktuell längd.

Beroende på hur du fyller i sökfönstret för Dispos föreslås ställen att söka vidare på. 

  • Överst kommer den bästa träffen. 
  • Färdiga länkar med siduppslag till kyrkböcker för den Församling, tid och plats som avsågs i sökningen presenteras för Arkiv Digital, Ancestry och Svar. 
  • Länkar till Socken-Sök för Rötter, Personregister för Folkräkningar, Sök i Disbyt, Dis Forum och Lantmäteriets kartor.

Överst på hemsidan finns länk till Dispos-info där du kan läsa mer om hur det fungerar.

Läs mer om Dispos på DIS hemsida.

 

Relaterat innehåll