Inställningar för utskrifter och utskriftsmallar

Påverka hur dina utskrifter ska se ut och vad de ska innehålla av allt det du registrerat om dina släktingar. Valmöjligheterna är många. Prova dig fram till just din favoritutskrift.
Disgen handledning - Inställningar för Utskrifter och Utskriftsmallar

Allmänt

Varje typ av utskrift har en egen uppsättning med mallar. Alla fungerar på samma sätt. Vi väljer att använda antavlan för att beskriva hur man gör inställningar och vilka inställningar som kan göras eftersom den innehåller alla delar som kan påverkas i en utskrift.
 

Antavlans inställningar

När antavlan är byggd väljer du symbolen för Utskrift uppe till vänster i fönstret med antavlan. Under utskriftstypen Antavla väljer du Tabell och Fortsätt.

1a_skriv_ut_24pix-t.png
Utskrift

Har du inte byggt en antavla eller stamtavla innan du öppnar utskriftsfunktionen från vänstermenyn i familjeöversikten och väljer utskriftsformen Antavla och utskriftstypen Tabell så kommer den att byggas, när du väljer Granska.
Se guiderna Bygga en Antavla och Bygga en Stamtavla.  

installning-utskrifter-1011.JPG

Välj Tabell i gruppen Antavla.

installning-utskrifter-1023.png

Fönstret kallar vi för Utskriftsfönster och har ett antal sektioner som InställningsmallDirektval och Texter. I titelraden uppe till vänster ser du vilken utskriftsform du har valt.

Under Inställningsmall kan du välja på färdiga mallar. Välj en mall och tryck sedan på Granska.

installning-utskrifter-1032.png

Det du ser är inte bara anpassat till inställningsmallen du valt utan också till Vald skrivare och de inställningar som är gjorda där.

Har du svårt att läsa texten kan du använda knapparna för zoomning till höger och flytta texten med rullningslisten till höger och i underkant.

Välj Avbryt så kommer du tillbaka till utskriftsfönstret där du kan prova att granska en annan mall och på så sätt se vad mallarna gör.

Gör du ändringar i en mall under knappen Inställningar och väljer OK skapas en ny mall som heter Senaste. När du granskat eller skrivit ut en gång med en ändrad mall så minns programmet det och nästa gång du kommer till ovanstående bild så är det Senaste som är markerat.

Inställningar

Knappen Inställningar öppnar inställningarna för den mall du har valt. Alla inställningar och val som är gjorda under alla flikarna tillhör just den mallen.

Direktval

installning-utskrifter-1043.png

Väljer du att skriva ut Källor så kan du bestämma om du vill ha med både Källförteckning och Källhänvisningar eller bara en av dem.

Väljer du att skriva ut Orter kan du välja om du vill ha med både Ortsregister och Ortsbeskrivningar eller bara en av dem.

Vad som är valt här syns i utskriftsfönstret under sektionen Direktval

För Antavlan

installning-utskrifter-1052.jpg

Under fliken Innehåll kan du ställa in vilka notiser som ska tas med för Anor, Ingifta, Barn, Anförluster och Relationer.

Bilden visar en översikt över vilka inställningar som är gjorda. Genom att klicka på någon av grupperna Anor, Ingifta osv. så förändras ytan direkt till höger och du kan föra notiser från ena sidan till den andra. Mer om det längre ner.

På högra delen finns två bockrutor. Om det inte finns en bock i rutan Barn skrivs ut så kommer antavlan bara innehålla anorna, inte anornas familjer.

Om det finns en bock i rutan Barn skrivs ut och samtidigt en bock i rutan Ensamt barn skrivs EJ ut så kommer inte anans enda barn att skrivas för det barnet är ju själv en ana och skrivs på annat ställe i antavlan.

Välj Anor.

Underfliken Innehåll
 

installning-utskrifter-1062.jpg

Markera den notis som ska flyttas så aktiveras cirklarna med pilar i mitten. Klicka på enkelpil för en notis och dubbelpil för alla notiser. Notiser i fältet Välj bland kan flyttas till det högra fältet Valda och kommer då med vid en utskrift. På motsvarande sätt kan notiser i högra fältet Valda flyttas till vänster och kommer då inte med i utskriften.

Underfliken Utseende

installning-utskrifter-1072.jpg

För antavlan under fliken Utseende finns mer inställningar.

Att tänka på.

Bockar man för Ny rad för varje notis så får man en lång utskrift men skriver man ut källorna så blir den lättläst. Bockar man inte för Ny rad för varje notis får man en mer flytande text och utan källor blir den angenäm att läsa och utskriften blir inte så lång.

Underfliken Stilar

installning-utskrifter-1080.jpg

Alla knappar under Stilar och knappen Alla Stilar öppnar fönstret för att göra teckeninställningarKnappen Alla Stilar ställer in samma teckensnitt, stil och storlek för alla valen under Stil. 

installning-utskrifter-1090.jpg

Fliken Övrigt

installning-utskrifter-1100.jpg

Fliken Övrigt har fyra underflikar.

Under fliken Fotnoter kan du ställa in placeringen av dem på utskriftens sidor. De skrivs ut när du under direktval har valt att fotnoter ska skrivas ut.

installning-utskrifter-1110.jpg

Under fliken Anteckningar kan du ställa in placeringen av dem på utskriftens sidor. De skrivs ut när du under direktval har valt att anteckningar ska skrivas ut.

installning-utskrifter-1120.jpg

Under fliken Källor kan du ställa in placeringen av dem på utskriftens sidor. De skrivs ut när du under direktval har valt att källor ska skrivas ut.

installning-utskrifter-1130.jpg

Under fliken Stilar gör du teckeninställningar för fotnoter och anteckningar.

Fliken Register

installning-utskrifter-1140.jpg

Fliken register har fem underflikar.

Under fliken Personregister finns inställningar att förändra enligt ovanstående bild.

installning-utskrifter-1150.jpg

Under fliken Ortsregister finns inställningar att förändra enligt ovanstående bild.

installning-utskrifter-1160.jpg

Under fliken Ortsbeskrivningar finns inställningar att förändra enligt ovanstående bild.

installning-utskrifter-1170.jpg

Under fliken Källförteckning finns inställningar att förändra enligt ovanstående bild.

installning-utskrifter-1180.jpg

Under fliken Stilar finns teckeninställningar att förändra för de olika registren, förteckningar och beskrivningar. Valet Alla stilar sätter samma teckeninställning för alla de valbara alternativen.

Fliken Registers övre del, följer med varje underflik.

Du kan ändra i registerinställningarna och spara dem i en egen mall med eget namn och sedan knyta den till andra utskriftsformers mallar. De inställningar du ser ovan, hör till STD Register  som är en standardmall för register.

Fliken Sidans Utformning

installning-utskrifter-1190.jpg

Under fliken Format kan marginaler ställas in.

installning-utskrifter-1200.jpg

Under fliken Sidhuvud placerar du ut datum, sidnummer och text över sidan. I exemplet ovan har man valt att sätta texten centrerat i mitten av sidhuvudet. Texten hämtas från utskriftsfönstrets sektion Texter om bocken för Använd sidhuvud är satt och det finns en text i fältet bredvid.

installning-utskrifter-1210.jpg

Under fliken Sidfot placerar du ut valt innehåll över sidan. I exemplet ovan har man valt att sätta texten till vänster i sidfoten. Texten hämtas från utskriftsfönstrets sektion Texter om bocken för Använd sidfot är satt och det finns en text i fältet bredvid.

installning-utskrifter-1220.jpg

Under fliken Stilar finns teckeninställningar att förändra för sidhuvud och sidfot.
 

Sammanfattning.

Se beskrivning över utskriftstypen i guiden Utskrift av ansedel

Knappen Inställningar: Öppnar mallen för utskriftstypens utskriftsform med de olika inställningar som kan göras. Fönstret som öppnas vid valet Inställningar heter det mallen innehåller. T.ex. Inställningar - Antavla -Tabell. Inställningar du gör i det fönstret berör bara utskriftsformen Antavla - Tabell.

Har du gjort ändringar i någon mall t.ex. STD 1-mallen under inställningar och väljer OK skapas en ny mall som heter SenasteDu kan prova att ändra olika inställningar i Senaste och testa resultat i granskningsläge. När du är nöjd, sparar du dem under ett eget mallnamn. Standardmallen förändras aldrig så du kan alltid gå tillbaka till den genom att välja den på nytt.

Se i guiden Administrera utskriftsinställningar om hur du tar bort, importerar och exporterar egna mallar.

De olika utskriftstyperna och dess utskriftsformers mallar innehåller inte exakt likadana flikar och inställningsmöjligheter. Utskriftsformen styr vilka möjligheter man har att påverka utskriften. Tillvägagångssättet är dock detsamma.

Förkortningar i Inställningsmallarnas namn

STD = Standard
K = Källor tas med
F = Fotnoter tas med
A = Anteckningar tas med

Följande inställningsmallar finns i Disgen.

Ansedel

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För ansedeln med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Fin text
 • STD Fin text Porträtt
 • STD Kort KFA Flaggor Oforsk
 • STD Kortfattad
 • STD Kortfattad Eng
 • STD Kortfattad KFA Flaggor
 • STD Normal
 • STD Normal Fadder
 • STD Utförlig
 • STD Utförlig Bild
 • STD Utförlig Bild Familj
 • STD Utförlig KF

Antavla - Tabell

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För antavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Eng Född Död Yrke Portr
 • STD Fin text
 • STD Född Död
 • STD Född Död Faddrar
 • STD Född Död Flaggor
 • STD Född Död Yrke Portr KF
 • STD Född Död Yrke Porträtt
 • STD Maxad med Portr och Bild
 • STD Utförlig med Portr och Bild

Antavla - Grafisk

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För antavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD Nerifrån och upp
 • STD Nerifrån och upp Färg
 • STD Nerifrån och upp Tät
 • STD Vänster höger Två rader
 • STD Vänster höger Två rader Bild
 • STD Vänster höger Två rader Färg
 • STD Vänster höger 3 rader
 • STD Vänster höger 3 rader Färg
 • STD Maxad med Portr och Bild
 • STD Utförlig med Portr och Bild

Antavla - Livslinjer

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För antavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD Liggande

Antavla - Sidindelad

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För antavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1 (med yrke och levnadsår)
 • STD 1 personregister
 • STD 2
 • STD 2 bild
 • STD 2 personregister
 • STD 3 född död
 • STD A1 6 gen
 • STD A1 6 gen + antavlenr
 • STD A2 5 gen
 • STD A3 3 gen
 • STD A3 3 gen + bild
 • STD A3 4 gen
 • STD A3 5 gen

Antavla – Ny sidindelad

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För antavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD Bild
 • STD Fin text
 • STD Född Död Yrke
 • Antavlenr Färg

Antavla – Komprimerad

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För antavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD A3
 • STD A3 Antavlenr
 • STD A3 Bild
 • STD A3 Färg
 • STD A3 Tilltalsnamn - Ny från Disgen 2018
 • STD A3 X-match - Ny från Disgen 2018
 • STD A4
 • STD A4 Antavlenr
 • STD A4 Bild
 • STD A4 Fin text
 • STD A4 Färg
 • STD A4 Färg Antavlenr
 • STD A4 Levnadsår
 • STD A4 X-match - Ny från Disgen 2018

Antavla – Ansedlar för alla

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För ansedeln med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Fin text
 • STD Fin text Porträtt
 • STD Kort KFA Flaggor Oforsk
 • STD Kortfattad
 • STD Kortfattad Eng
 • STD Kortfattad KFA Flaggor
 • STD Normal
 • STD Normal Fadder
 • STD Utförlig
 • STD Utförlig Bild
 • STD Utförlig Bild Familj
 • STD Utförlig KF

Stamtavla – tabell

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För stamtavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Flaggor Oforskat
 • STD Född Död Porträtt Eng
 • STD Född Död Yrke Porträtt
 • STD Normal Ej källor
 • STD Normal KFA
 • STD Utförlig Bild
 • STD Utförlig Bild KFA
 • STD Utförlig Flaggor Oforskat

Stamtavla – Träd

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För stamtavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Eng
 • STD Född Död Flagg Oforskat K
 • STD Född Död Flaggor Oforskat
 • STD Född Död Yrke
 • STD Född Döpt Död Begravd
 • STD Normal Flaggor Oforskat
 • STD Normal K
 • STD Normal KFA
 • STD Utförlig
 • STD Utförlig Flaggor Oforskat
 • STD Utförlig K
 • STD Utförlig KFA

Stamtavla – Grafisk

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För stamtavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD A2 Horisontal box Bild
 • STD A2 Horisontal utan box Bild
 • STD A3 Horisontal utan box
 • STD A3 Vertikal 3 rader
 • STD A3 Vertikal 3 rader Eng
 • STD A4 Horisontal 2 rader
 • STD A4 Horisontal 2 rader Bild
 • STD A4 Vertikal 1 rader
 • STD A4 Vertikal 2 rader
 • STD A4 Vertikal 2 rader Bild
 • STD A4 Vertikal 2 rader Eng
 • STD A4 Vertikal 3 rader
 • STD A4 Vertikal 3 rader Eng

Stamtavla – Livslinjer

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För stamtavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2 Våder

Stamtavla – En rad per person

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För stamtavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD A4 liggande

Släktmatrikel - Tabell

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För släktmatrikeln med fliken Utseende
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Yrke Bild Eng
 • STD Född Död Yrke Porträtt
 • STD Normal K
 • STD Normal Porträtt
 • STD Normal Porträtt K
 • STD Utförlig Bild
 • STD Utförlig Bild KF
 • STD Utförlig KFA

Släktmatrikel – Träd

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För släktmatrikeln med fliken Utseende
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Porträtt Eng
 • STD Född Död Yrke Porträtt
 • STD Normal
 • STD Normal KFA
 • STD Normal Porträtt
 • STD Utförlig Bild KF
 • STD Utförlig Porträtt
 • STD Ufförlig Porträtt KF

Släktskapstavla

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För Släktskapstavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD A3 4 rader
 • STD A3 4 rader Bild
 • STD A4 4 rader
 • STD A4 4 rader Bild
 • STD A4 4 rader Eng
 • STD Normal

Söklista 

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • För ansedeln med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Fin text
 • STD Fin text Porträtt
 • STD Kort KFA Flaggor Oforsk
 • STD Kortfattad
 • STD Kortfattad Eng
 • STD Kortfattad KFA Flaggor
 • STD Normal
 • STD Normal Fadder
 • STD Utförlig
 • STD Utförlig Bild
 • STD Utförlig Bild Familj
 • STD Utförlig KF

Karta

Har följande flikar under inställningar:

 • För kartan med fliken Utseende
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • Senaste (om du gör ändringar i den onamnade mallen

Utgående från orter

Har följande flikar under inställningar.

 • Direktval
 • Övrigt med fliken Källor
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • STD 1
 • STD Normal
 • STD Normal K

Utgående från källor

Har följande flikar under inställningar:

 • Direktval
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Har följande inställningsmallar:

 • STD 1