Bygg en Stamtavla

Stamtavlan på skärmen är bra för att navigera bland ättlingarna. Den ger en god översikt över många generationer. Du kan anpassa den för DNA-forskning genom att bara ta med män eller bara kvinnor. Du kan göra utskrifter från den och se var du behöver forska mer.
Disgen handledning - Bygga en Stamtavla

Fönstret stamtavla underlättar överblicken och bearbetningen av ättlingarna. Utskriften sammanställer och presenterar det som registrerats.

Personerna i stamtavlan kan läggas i en söklista som kan utökas exempelvis med partner. Sen kan söklistan användas för utdrag och exporter av olika slag. Allt utifrån det behov du har.

Så här gör du

Stamtavlan byggs från familjeöversiktens centrumperson som är proband. Alla ättlingar till centrumpersonen, framåt i tiden, kommer då att ingå i tavlan. Stamtavlan är statisk så den förändras inte när du byter centrumperson. Det kräver att du bygger om tavlan.

Välj proband för stamtavlan så den finns som centrumperson i familjeöversikten.

Du kan starta funktionen Bygg stamtavla på två olika sätt. 

4g_bygg_stamtavla_24pix-t.png
Ikonen Bygg stamtavla
 • I familjeöversiktens vänstermeny väljer du ikonen Bygg stamtavla eller
 • Tryck F3 - tangenten från skrivbordet
bygga-stamtavla-1100-1.png

Antal generationer

Kryss i rutan för Obegränsat tar med alla generationer som finns registrerade. Krysset döljer också rutan för antal.

Det går att begränsa antalet i rutan. Där visas hur många generationer som du vill ha med. För att kunna se den och fylla i den måste krysset i rutan för Obegränsat tas bort.

Programmet är byggt för att klara 58 generationer. 

Upprepningar

Hänvisa till upprepningar uppstår då samma person förekommer fler gånger ex. vis när två kusiner gifter sig. Deras barnbarn visas då två eller flera gånger. Vill man inte att barnbarnens ättlingar också ska visas två gånger så väljer man Hänvisa till upprepningar, Då kommer barnbarnens ättlingar att skrivas första gången de förekommer i tavlan. Barnbarnen kommer att markeras andra gången de finns med i listan men inga ättlingar kommer att skrivas då.

I fönstret för stamtavla visas de upprepade med annan färg.

I utskrifter görs en hänvisning till den sida där personen förekommer första gången.

Ta med

Här ska du ta ställning till två saker. Typen av tavla och vilka barn som ska tas med.

 • Alla män och kvinnor (Kognatisk). Stamtavlan byggs med utgångspersonens ättlingar på både mans- och kvinnolinjerna. För denna stamtavla har du möjlighet att välja om du vill ha med Alla barn som inkluderar både adoptivbarn och fosterbarn, eller Bara biologiska barn.
 • Endast män (Agnatisk). Stamfaderns alla ättlingar på manslinjen ingår. I den byggda stamtavlan kommer alla barn med i varje barnkull oavsett kön, men det är bara sönernas ättlingar som för linjerna i stamtavlan vidare. Även här har du möjlighet att välja om du vill ha med Alla barn eller Bara biologiska barn.
 • Endast kvinnor (Matrilinjär). Stammoderns alla ättlingar på kvinnolinjen ingår. I den byggda stamtavlan kommer alla barnen med i varje barnkull oavsett kön, men det är bara döttrarnas ättlingar som för linjerna i stamtavlan vidare. Även här har du möjlighet att välja om du vill ha med Alla barn eller Bara biologiska barn.
 • Endast män (Y-DNA). Stamtavlan innehåller alla manliga ättlingar till stamfadern. Här är de automatiskt endast biologiska barn som tas med när stamtavlan byggs. Den kan bara byggas med en man som utgångsperson. Försöker du bygga stamtavlan från en kvinna så är valet grått.
 • Endast kvinnor (mtDNA). Samma stamtavla som Endast kvinnor (Matrilinjär). Här är det automatiskt endast biologiska barn som tas med när stamtavlan byggs. Den kan bara byggas med en kvinna som utgångsperson. Försöker du bygga stamtavlan från en man så är valet grått.

Tabellnummer

Här bestämmer du hur numreringen av stamtavlans tabeller ska starta. En tavla är grunden för utskrift av släkten i tabeller. För att kunna följa personer från tabell till tabell använder du numreringen av dem. Här anger du startnumret. Kan vara bra att kunna utgå från ett bestämt nummer, då du exempelvis skriver en släktbok och vill göra delutskrifter av en stor stamtavla.

När du fyllt i dina inställningar välj OK och stamtavlan visas.

Hur den visas beror på vilken modell du använder. I STD1 så ligger den överst. I STD2 och STD3 ligger den överst till vänster.

bygga-stamtavla-1200-1.png

I STD4 ligger den i undre delen av Disgens ram. Då ser du enkelt var du är och var du ska fortsätta att forska.

bygga-antavla-1205.PNG

Fönstret Stamtavla öppnas normalt med 5 (0-4) generationer synliga.

Visning av tavlan i fönstret

Generation 0 är centrumpersonen dvs. probanden. Aktiv person i stamtavlan har ett gult bakgrundsfält. Generation 1 är centrumpersonens barn. 

En så kallad rullningslist, finns i högra kanten av fönstret för förflyttning upp/ned och längst ned i fönstret för förflyttning åt sidorna.

Upprepningar: Har du valt att hänvisa till upprepningar så kommer personer som förekommer fler gånger visas med blått bakgrundsfält och sakna efterföljande ättlingar när de upprepas.

I utskrifter så hänvisas tillbaka till den sida där första förekomsten finns.

Har du inte valt att hänvisa till upprepningar så upprepas personens ättlingar framåt i tiden på alla ställen den förekommer.

För du muspekaren över personerna visas en hint där du även ser fullt namn, levnadstid och personidentitetsnummer.

Högerklicka på en person så kommer valbara alternativ fram.

bygga-stamtavla-1300.jpg

Ändra notis: Öppnar fönstret med personens personöversikt.
Det går lika bra att markera personen och trycka på mellanslagstangenten.

Inställningar för visning av tavlan i fönstret

I vänstermenyn finns några funktioner under ikonen Mer fonsterspecifika_24pix-t.png.

 • Visa nummer istället för namn: Visar tabellnummer i en utskrift och personidentitetsnummer. Välj en gång till för att återgå.
 • Visa namnet under markören i eget fönster: Hinten visas när du pekar på personen. Den visar fullt namn, levnadstid och personidentitet. 

plus_24pix-t.png  Öka antalet visade generationer: Stamtavlan utökas med en generation till höger.

minus_24pix-t.png  Minska antalet visade generationer: Stamtavlan minska med en generation till höger.

Inställningar vid utskrift av tavlan

I snabbmenyn finns också några intressanta funktioner.

De tre första riktar sig helt till utskrift.

 • Undertryck denna gren vid utskrift: Tar inte med personens efterkommande ättlingar. Den markerade personen tas med.
 • Ta med denna gren vid utskrift: Återställer den undertryckta grenen.
 • Skriv ut från och med markerad person: Startar utskriftsfunktionen från markerad person. Användbar vid stora utskrifter och när man vill dela upp en utskrift i flera delar.

Listor

Man kan flytta personer till olika typer av listor för att kunna arbeta vidare med dem. Funktioner för det finns när du högerklickar i stamtavlan och får fram snabbmenyn.

 • Till kom ihåg-listan
 • Skapa söklista med markerad person
 • Utöka söklistan med markerad person
 • Till listan över favoriter
 • Skapa söklista med personerna i tavlan
 • Utöka söklistan med personerna i tavlan
 •