Släktöversikt

Dynamisk, timglasformad översikt som maximalt kan visa sju generationer bakåt och sju generationer framåt.
Disgen Handledning - Släktöversikt
Släktöversikt i stående form
slaktoversikt-1000-1.JPG
Släktöversikt i liggande form

Syfte

Släktöversikten är ett fönster där man grafiskt får en översikt över släkten och kan navigera runt i dess olika grenar. Från Släktöversikten kan man öppna Personöversikten och Relationsöversikten.  Man kan också, om man så vill, använda släktöversikten för att lägga till nya personer och relationer.

Släktöversikten är dynamisk, den uppdateras alltså automatiskt när man gör ändringar i de andra översikterna. Det gör att den är mycket praktisk att ha vid sidan när man håller på med en släktgren, den ger god överblick och är enkel att navigera i.

Du kan visa den i stående form - uppifrån och ner - eller liggande form - från vänster till höger.

Visa släktöversikten

Du visar släktöversikten via navigationsikonen i vänstermenyn där du väljer Släktöversikt. Den finns i de flesta fönster.
Du kan också trycka på F9 på tangentbordet. Då visas den person som är centrumperson i aktiv familjeöversikt som centrumperson i släktöversikten.

Inställningar och knappar

slaktoversikt-1002-1.JPG

Längst uppe till vänster finns två skjutreglage som ställer in hur många generationer av anor och ättlingar som visas. Släktöversikten är ”timglasformad”, dvs. den visar centrumpersonen i mitten och det antal generationer anor bakåt som vänstra reglaget visar och det antal ättlingar framåt som högra reglaget visar. Förinställt är att släktöversikten visar 3 generationer åt båda hållen.
Visar man en stor släkt där centrumpersonen t ex har flera giften med ett antal barn kan det bli stora avstånd och svåröverskådligt. Då kan det vara klokt att temporärt minska antalet generationer, bakåt och/eller framåt, som visas.

I vissa situationer visar den liggande formen av släktskapstavlan mer än den stående. Så växla gärna mellan dem.

Vandring i släktöversikten

Enklast vandrar man i Släktöversikten med piltangenterna. 

Dubbelklick eller Enter på en person gör den till ny centrumperson, det blir den personens anor och ättlingar som visas.

Får inte hela släktöversikten plats på skärmen så kan du klicka med musen och hålla fast och dra hela bilden uppåt, neråt och åt sidorna.

Snabbmenyn

slaktoversikt-1010-1.JPG

Vid högerklick på en person eller relation får man fram en snabbmeny där man kan välja att lägga till föräldrar, barn eller partner.

Tangentbordskommandon

Förutom de som visas i snabbmenyns vänstra del så finns också

  • Plus och 
  • Minus

För det vänstra reglaget Generationer anor och

  • Ctrl + Plus och
  • Ctrl + Minus

För det högra reglaget Generationer ättlingar.

Vänstermenyn

Det finns tre ikoner i vänstermenyn.

visa-horisontalt_24pix-t.png
Visa släktöversikten liggande
visa-vertikalt_24pix-t.png
Visa släktöversikten stående

Dessa båda ikoner byter plats med varandra och visar till vilket läge man kommer om man trycker på dem.

4i_forgaende_i_soklistan_24pix-t.png
Visa föregående i söklistan
4h_nasta_i_soklistan_24pix-t.png
Visa nästa i söklistan

Dessa båda utgår från en söklista som kan ligga i bakgrunden där du kan vandra upp och ner och få personerna visade i släktöversikten.