Antavla - Tabell

Antavla - Tabell kan skrivas ut på många olika sätt. Den kan innehålla lite info eller väldigt mycket info - Du bestämmer.
Disgen handledning - Antavla - Tabell
Inställningsmall STD Född Död

Beskrivningen innehåller de flikar i inställningsmallarna som är relevanta för Antavla - Tabell. De övriga flikarna kan du läsa om i Inställningar för utskrifter och utskriftsmallar.

Inställningar

Följande flikar finns för Antavla - Tabell

 • Direktval
 • För antavlan med flikarna Innehåll, Utseende och Stilar
 • Övrigt med flikarna Fotnoter, Anteckningar, Källor och Stilar
 • Register med flikarna Personregister, Ortsregister, Ortsbeskrivningar, Källförteckning och Stilar.
 • Sidan utformning med flikarna Format, Sidhuvud, Sidfot och Stilar.

Direktval

Här gör du den snabba ändringen. Ska du ta med källorna eller ej, Ska utskriften vara på engelska eller ej och hur ska datumformatet se ut. Samtidigt kan du fundera på om kopplade adoptivbarn och fosterbarn ska tas med eller ej.

Har du hittat en mall du gillar så kan du utgå från den och göra dina ändringar. Sådana ändringar sparar du aldrig utan du gör dem varje gång de behövs.

Det här är den vanligaste fliken du gör ändringar på. Den ser likadan ut i alla utskrifter.

För antavlan - fliken Innehåll

antavla-tabell-1000.PNG

Här ser du vilka notistyper som är valda för aktuell mall. Här är det STD 1 som visas. Det som är intressant att titta lite närmre på är de två fälten uppe till höger. Dessa två fält är satta på det sätt bilden visar för alla inställningamallarna för Antavla - Tabeill.

Barn skrivs ut. En bock i den gör att anans barn skrivs ut. Ingen bock så skrivs bara anan ut utan sina barn.

Ensamt barn skrivs EJ ut. Är den här rutan ibockad och anan bara har ett barn så kommer det inte att skrivas ut. Det finns ju på annan plats i antavlan. Bocken är bara intressant i det fall du valt att barn ska skrivas ut.

För antavlan - fliken Utseende

antavla-tabell-1010.PNG

Bilden visar vilka värden som är satta i alla inställningsmallar för Antavla - Tabell med ett undantag Ny rad för varje notis. Den kan skilja.

Inställningsmallar

 • Senaste
 • STD 1
 • STD 2
 • STD Eng Född Död Yrke Porträtt
 • STD Fin text
 • STD Född Död
 • STD Född Död Faddrar
 • STD Född Död Flaggor
 • STD Född Död Yrke Portr KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)
 • STD Född Död Yrke Porträtt
 • STD Maxad med Porträtt
 • STD Utförlig med Portr, och Bild

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning över vilka val som är gjorde i de olika inställningsmallarna. Det framgår tydligt att vissa notistyper förekommer ofta andra aldrig. Så vill du ha med dem så måste du själv välja dem.

antavla-tabell-1020.PNG

 

antavla-tabell-1030.PNG


antavla-tabell-1040.PNG


antavla-tabell-1050.PNG


antavla-tabell-1060.PNG


antavla-tabell-1070.PNG