Att arbeta med mus och tangentbord

I Disgen finns det många olika sätt att arbeta, med musen och med tangentbordet. Välj det som passar dig bäst.
Digen handledning - Arbetsmetodik

Syfte

Disgen är konstruerat för att passa många olika sätt att arbeta. Här beskriver vi tangentbordskommandon och mushantering. Välj din egen strategi över hur du vill göra. Det kan ibland finnas fyra olika sätt att aktivera en funktion. Vid omfattande registreringar kan det vara bra att kunna variera sättet att arbeta. Olika kombinationer kan öka snabbheten i arbetet.

Manövrering av programmet sker genom en kombination av tangentbordstryckningar och/eller musklickningar, rulla med musens rullhjul alternativt annat styrmedel med samma funktion som en datormus exempelvis styrplatta, pekskärm etc. Det är individuellt på vilket sätt du väljer att arbeta. Det finns flera tillvägagångssätt för att utföra samma sak.

Det finns olika alternativa vägar att starta en funktion/åtgärd.

A. Med hjälp av datormus, styrplatta, pekskärm etc.

1. Använda menyval

Huvudmenyn finns längst upp i fönstret med menyerna Arkiv Sök Orter Verktyg Fönster Hjälp.
Du öppnar dessa menyer genom att peka på dem med muspekaren och sedan klicka en gång på musens vänstra knapp och därifrån välja genom att peka på nytt på önskad funktion/åtgärd och sedan klicka en gång med musens vänstra knapp för att starta funktionen/åtgärden. 

2. Använda ikoner dvs snabbvalsknappar

Det finns ikoner (bilder), som symboliserar knappar, till de vanligast använda funktionerna/åtgärderna. Pekar du på en ikon framträder en hint, en liten ruta med information om vad knappen gör. Snabbvalsknapperna finns i alla fönsters vänstermenyer och i titelraden i Disgens ram.

Peka på snabbvalsknappen och klicka en gång på musens vänstra knapp för att aktivera snabbvalet.

3. Genom att klicka med musens högra knapp

Du kan peka på något i ett fönster och klicka med höger musknapp. Då visas en snabbmeny med olika val du kan göra. Valet gör du med musens vänstra knapp.

4. Genom att klicka med musens vänstra knapp

Du kan peka på något i ett fönster och klicka med vänster musknapp. Klickar du en gång så markerar du det du pekar på så det blir aktivt. Dubbelklickar du så öppnar du det du pekar på. Exempelvis om du står i familjeöversikten och dubbelklickar på en person så öppnas personöversikten.

Du kan peka på en ikon i vänstermeny och klicka på den. Då startar du en funktion av något slag som kan öppna en dialogruta eller få något att förändras i det fönster du är i.

5. Genom att trycka ned vänster musknapp och hålla fast

När du trycker ned vänster musknapp och håller fast så "fångar" du det som musen pekar på. Sen kan du dra det, med musen nedtryckt, till den plats du vill ha det på. Exempelvis kan du flytta på panelerna i personöversikten på detta sätt. Eller så kan du dra ett barn från en familjeöversikt till en annan familjeöversikt och på det sättet flytta barnet från en familj till en annan.

B. Med hjälp av tangentbord

Det finns tangentbordskommandon med en tangent och med flera tangenter.  + anger att du ska hålla ned tangenterna samtidigt.

1. Använda menyval

Huvudmenyn finns längst upp i fönstret med menyerna Arkiv Sök Orter Verktyg Fönster Hjälp.

Du öppnar menyn Arkiv genom att hålla Alt knappen på tangentbordet nedtryckt och sedan trycka ned a-knappen på tangentbordet. I arkivmeny hoppar du mellan valen med Tab-tangenten. När du kommit till det val du önskar trycker du på Enter. Är du på något av valen som saknar ikon så gör enter så att högerdelen ändras och val anpassade den den menyn visas. För att komma till de valen måste du tabba genom hela menyn. Sen hoppar tabben över i högra delen och du fortsätter tabba till du kommer till det val du vill göra. Där trycker du på tangentbordes Enter-kanppen för att starta funktionen/åtgärden.

Observera att för en del åtgärder/funktioner finns tangentknappstryckning angiven till höger i menyn. Exempelvis Välj person Ctrl + Q.

För att nå de andra menyerna kan du välja var och en genom att trycka ned tangentbordets

Alt + A för Arkiv
Alt + S för Sök 
Alt + O för Orter
Alt + Y för Verktyg
Alt + F för Fönster 
Alt + H för Hjälp

När du har tryckt fram någon av de andra menyerna så kan du trycka ned tangentbordets höger- respektive vänsterpil för att vandra mellan valen i  menyerna.

Se mer om tangentkombinationer i guiden Arbeta utan mus.

Tangentbordskommandon finns angivna till höger om valen i huvudmenyerna och i snabbmenyerna där du högerklickar med musen på något i fönstret.

 

Relaterat innehåll