Arbeta utan mus

Här hittar du de snabba tangentbordskommandona!
Disgen handledning - arbeta utan mus

Några vanliga tangentbordskommando

Allmänt vid datoranvändning

Kopiera notis, ort, källa Ctrl + C
Klistra in notis, ort, källa Ctrl + V
Klippa ut notis, ort, källa Ctrl + X
Ångra Ctrl + Z
   
OK Enter
Ett fönster stängs Esc
   
Sök i Word-fil Ctrl + B
Sök i Excel-fil Ctrl + B
Sök i t ex pdf-fil Ctrl + F

För vissa bärbara datorer behöver man använda Fn-knappen på datorns tangentbord för att sedan trycka på den föreslagna funktionstangenten.

En del kommandon kan utföras om de föregås av Alt.

Du får prova dig fram och se hur din dator fungerar.

Ett vanligt sätt att öppna menyer i program är att trycka Alt + ett tecken. Genom att trycka Alt så kommer det upp en understrykning av ett tecken i menyernas namn och det tecknet trycker du tillsammans med Alt för att öppna menyn.

När sen menyn väl är öppen kan du välja i den med en bokstav som är understruken i det alternativ du vill välja. Ibland finns ingen bokstav understruken och då kan du istället använda pilarna för att navigera till önskat alternativ.

Exempel: Du kan trycka Alt + Y och därefter trycka k för att få upp Kalendern.

Tangentbordskommandon i Disgen och i Disgens hjälp

I hjälpen finns en hel del skrivet om tangentbordskommandona. Du hittar dem genom att trycka F1 och sen i vänstra rutan längst ner fälla ut Bra att veta.

Tangentbordskommandona nämns också i andra guider exempelvis för de olika panelerna i personöversikten. I den här guiden finns ett axplock strukturerade på ett annat sätt. De viktigaste och vanligaste finns nämnda på alla ställena. Inget är komplett.

Tangentbordskommandona är synliga i Disgen. Genom att hovra över ikonerna så visas en text om vilken funktion den avser och eventuellt tangentbordskommando. Likaså syns det till höger i huvudmenyerna och snabbmenyer som kommer upp när man högerklickar någonstans i ett fönster.

Vi har också två snabbguider eller lathundar som kan skrivas ut. De finns här.

Några tangentbordskommandon i Disgen

Följande tangentbordskommandon är tillgängliga i nästan samtliga fönstertyper. Något undantag finns. Fönstertyperna är 

  • Familjeöversikt (FÖ),
  • Personöversikt (PÖ),
  • Släktöversikt (SÖ),
  • Stamtavla,
  • Antavla,
  • Söklista och
  • Karta.

Vissa tas upp bara en gång men kan förekomma i fler fönster.

Ibland krävs det att en person är vald/aktiv i det fönster som du arbetar i för att tangentbordskommandot ska fungera. 

Titelradens ikoner  
Redigera orter Shift + Ctrl + O
Redigera källor Shift + Ctrl + K
Visa kalendern Shift + Ctrl + E
Redigera flaggor Shift + Ctrl + G
Skapa säkerhetskopior Shift + Ctrl + S
Visa Att-göra-listan Shift + Ctrl + L
Skapa släktpresentation för webbläsare Shift + Ctrl + W
Skapa ny obesläktad person Shift + Ctrl + P
Hantera datamapp Shift + Ctrl + H
Aktivera dockning Ctrl + D
Spara modell Ctrl + L
Arrangera enligt modell Ctrl + M
Byt till modell Shift + Ctrl + M
   
Vänstermenyn  
Skriv ut Ctrl + P
Välj person Ctrl + Q
Detaljerad sökning Ctrl + F
Sök med Disbyt på Internet Ctrl + B
Sök med Dispos på Internet Shift + Ctrl + B
Navigera Shift + Ctrl + N
Mer Shift + Ctrl + U
Gå till föregående person Ctrl + PgUp
Gå till nästa person Ctrl + PgDn
   
Vänstermenyn specifikt för olika fönstertyper  
Familjeöversikten  
Flytta/koppla F12
Bygg antavla F4
Bygg stamtavla F3
Visa föregående person i söklistan PgUp
Visa nästa person i söklistan PgDn
   
Personöversikten  och Relationsöversikten  
Visa översta raden av notistexten / Visa hela notistexten Shift + R
Visa källtext / Dölj källtext Shift + K
   
Släktöversikten  
Visa stående / Visa liggande Shift + H
   
Antavlan och stamtavlan  
Öka antal visade generationer +
Minska antal visade generationer -
   
Söklistan  
Exportera till excel Ctrl + E
   
Funktionstangenterna  
Hjälp
Fungerar i princip överallt i Disgen.
F1
Lägg till notis F2
Bygg Stamtavla F3
Bygg Antavla F4
Öppna / Visa familjeöversikt 
för aktiv person i aktiv fönstergrupp
F5
Öppna / Visa personöversikt
för aktiv person i aktiv fönstergrupp
F6
Visa byggd tavla
  om det finns en byggd i aktiv
  fönstergrupp
F7
Visa söklista
  och det finns en i
  aktiv fönstergrupp
F8
Visa släktöversikt
  för aktiv person i aktiv fönstergrupp
F9
Öppna / Visa relationaöversikt F10
Öppna / Visa kartan F11
Flytta / Koppla F12
   
Öppna Familjeöversikt i ny fönstergrupp Ctrl + F5
Skapa Familjeöversikt i ny fönstergrupp Shift + F5
Öppna Personöversikt i ny fönstergrupp Ctrl + F6
Skapa söklista i ny fönstergrupp Shift + F8
Skapa släktöversikt i ny fönstergrupp Shift + F9
Skapa Relationsöversikt i ny fönstergrupp Ctrl + F10
Skapa Karta i ny fönstergrupp Shift + F11
   
Avsluta Disgen Alt + X, Alt+F4
   

Tangentbordskommandon som förekommer lite här och där.

De finns i personöversiktens olika paneler, I familjeöversikten, i söklistan med flera fönster.

Lägg till kom-ihåg-listan Ctrl + 1
Skapa söklista med vald person Ctrl + 2
Lägg vald person till söklistan Ctrl + 3
Lägg till listan med favoriter Ctrl + 4

Öppna för att ändra
Fungerar i många sammanhang för att visa underliggande dialoger  för ändring och tillägg,
Exvis
- för att öppna notiser för aktuell person eller relation
- för att öppna ortsträdet eller källträdet när en lampa är markerad
- för att öppna kommentaren som avser en fadder

Mellanslag

Familjeöversikten har några egna riktigt korta tangentbordskommandon

Registrera Mor M
Registrera Far F
Registrera Relation R
Registrera Partner och relation P
Registrera Partner till en relation utan partner E
Registrera Son S
Registrera Bror S
Registrera Dotter D
Registrera Syster D
   
Visa yngre syskon Ctrl + högerpil
Visa äldre syskon Ctrl + vänsterpil
   
Nästa familj
  (För fosterbarn och adoptivbarn)
Shift + högerpil
Föregående familj
  (För fosterbarn och adoptivbarn)
Shift + vänsterpil
   
Sätt som centrumperson Enter

Personöversikten (PÖ) har också ett antal bra tangentbordskommandon

Här tas bara upp ett fåtal av de tangentbordskommandon som går att använda i personöversikten. 

Lägg till fadderrelation Shift + Ctrl + Y
Koppla loss Ctrl + K
Lägg till namn Ctrl + H
Visa utökad vy / Visa standardvy Ctrl + U
Hantera flaggor Ctrl + G
Lägg till notis i levnadsbeskrivningen Ctrl + N, F2
   
   

Dialogrutor

Dessa fungerar för det mesta i dialoger som lägg till person, lägg till notis osv.

Avbryt Esc
   
Flytta till nästa kontroll i dialogrutan Tab
Flytta till föregående kontroll Shift+Tab
   
Trycker man på Alt så ser man vilken bokstav man kan använda för att komma till en kontroll. Den markeras genom ett streck under. Finns inte i alla dialoger. Alt + ?