Bygg en släktskapstavla

Så här är du och jag släkt. Suveränt när man vill beskriva ett släktskap där knutpunkten ligger långt bak i tiden.
Disgen handledning - Bygga en Släktskapstavla

Utskriften bygger på en jämförelse av två utvalda personers gemensamma anor eller avkomlingar.

För att underlätta hanteringen rekommenderar vi att du, från början, bara har en familjeöversikt öppen.

Gemensamma anor

Gör en av personerna, som ska jämföras, till centrumperson. 

bygga-slaktskapstavla-1000-1.jpg

Familjeöversikt för [1] Johannes Andersson Backe som centrumperson är öppnad i vänstra zonen.

4e_flytta_koppla_24pix-t.png
Arrangera familjeöversikterna för flytta eller koppla.

Välj ikonen/knappen Flytta eller koppla i familjeöversiktens vänstermeny.

bygga-slaktskapstavla-1030-1.JPG

Systemet byter till modell STD5 som visar två familjeöversikter vid sidan om varandra. Johannes finns i båda. I den vänstra tillhör han fönstergrupp 1 och i den högra fönstergrupp 2 vilket framgår till vänster i titelraden på familjeöversikterna. 

Markera centrumpersonen i den högra familjeöversikten. Sök fram den person som du önskar jämföra centrumpersonen med. Antingen använder du Välj person

1b_glad_gubbe_24pix-t.png
Välj person också kallad "Glada gubben".

eller så använder du detaljerad sökning.

1d_sok_efter_person_24pix-t.png
Detaljerad sökning

Du hittar ikonerna/knapparna högt upp i familjeöversiktens vänstermeny. I det fönster du klickar på ikonerna kommer den valda personen att visas.

Hur sökningen går till framgår av handledningen för Välj person respektive handleningen för Detaljerad sökning.

När du är klar har du fått fram två olika personer i de båda fönsteröversikterna.

bygga-slaktskapstavla-1060-1.jpg

Johannes Andersson Backe i det vänstra fönstret och Bengta Persdotter i det högra.

bygga-slaktskapstavla-1120-1.jpg

Välj i menyn  Sök > Gemensamma anor.

bygga-slaktskapstavla-1130-1.JPG

Du får upp en lista med personer som är gemensamma anor till båda personerna. Markera en av personerna i listan. Välj OK.

bygga-slaktskapstavla-1140-1.JPG

Nu visas den valda utgreningspersonen i båda familjeöversikterna. Under dem finns två antavlor där den gemensamma personen är markerad med annan färg.

Om du vill ha med någon generation bakom utgreningspersonen i utskriften, så kan du klicka på en person någon generation längre bak i tiden dvs. till höger, så flyttar du markeringen för vald person i antavlan, OBS! Samma person måste vara markerad i båda antavlorna. Du kan inte flytta markeringen i bara den ena.

bygga-slaktskapstavla-1142-1.JPG

I det här exemplet är Kristina Gustafssons farfar markerad.

Upprepa förfarandet med att söka gemensamma anor om du vill se förgreningar för andra personer som är möjliga att välja som utgreningsperson.

Utskrift

1a_skriv_ut_24pix-t.png
Skriv ut

Välj skrivarikonen för att starta utskriftshanteringen. Bästa platsen att starta ifrån är i en av antavlorna nederst. Då slipper du själv att klicka i Grafisk Släktskapstavla.

bygga-slaktskapstavla-1165-1.jpg

Kontrollera att pricken i Grafisk är satt för Släktskapstavla annars klickar du i den.

Välj Fortsätt

bygga-slaktskapstavla-1170-1.jpg

I exemplet är STD A4 4 rader  och Skriv ut till PDF-fil valda. Välj Granska.

bygga-slaktskapstavla-1180-1.JPG

Är du inte nöjd, välj Avbryt och prova andra inställningar.

När du är nöjd så välj Skriv ut så skrivs släktskapstavlan ut till en PDF-skrivare om du har en sådan installerad. Då sparas den ner som en fil. Vill du skicka släktskapstavlan till någon så är PDF ett bra val.

Läs mer om det i guiderna UtskrifterInställningar av utskrifter och utskriftsmallar och Administrera utskriftsinställningar.
 

Gemensamma avkomlingar

Arrangera två familjeöversikter bredvid varandra med de personer, som ska jämföras som centrumpersoner i var sin familjeöversikt. Beskrivning om hur du gör finns ovan under Gemensamma anor.

bygga-slaktskapstavla-1190-1.JPG

Välj i huvudmenyn Sök > Gemensamma avkomlingar.

Precis som i sök gemensamma anor så får du upp en lista med namn där du kan välja ett av dem.  Valet visas i familjeöversikterna och under dem visas två stamtavlor där samma person är markerad.

bygga-slaktskapstavla-1250-1.JPG

I stamtavlorna är den gemensamma ättlingen markerad. 

Nu är släktskapstavlan färdig att skrivas ut. Välj skrivarikonen i en av stamtavlorna och arbeta på samma sätt som i beskrivningen ovan under rubriken Utskrift.

bygga-slaktskapstavla-1270-1.jpg

När Släktskapstavlan med gemensamma avkomlingar granskas ser den ut så här.

TIPS!

När du stänger antavlorna och stamtavlorna som genererats för utskrifterna då kommer du tillbaka till familjeöversikterna med den person som är markerad i tavlan som centrumperson. Dvs. den gemensamma anan eller avkomman. För att slippa leta fram de personer du startade med så kan du göra så här.

Flytta markeringen i antavlan/stamtavlan till den person du vill ska visas i familjeöversikten.