Skriva ut en Släktbok

Gör en släktbok. Vänta inte tills du är klar - för det blir du aldrig. Välj ut en del av allt ditt material och gör din första släktbok. Du kan göra fler.
Disgen handledning - Skriva ut en Släktbok

Allmänt

Skriva ut en släktbok är ett sätt att beställa utskrift av ett antal antavlor och stamtavlor med sammanhängande sidnumrering och med avslutande register som hänvisar till förekomster i alla de utskrivna tavlorna.

Beskrivningen av en släktbok kan sparas och användas vid ett senare tillfälle. Du kan ha ett antal släktboksbeskrivningar för olika ändamål.

För varje tavla i utskriften anger du probanden, antalet generationer samt i vilken form tavlan ska skrivas. Tabellform, trädform och så vidare.

Du kan välja inställningsmallar för varje avsnitt i släktboken och även välja en inställningsmall för register och sidans utformning som gäller för hela boken.

För registren gäller följande: Det är avsnittens inställningar som avgör varje avsnitts innehåll och därmed vilka uppgifter som kommer med i registren. För att få ut en källförteckning så måste du både välja att skriva källor i ett avsnitts inställningsmall och välja att skriva källförteckning i släktbokens inställningsmall.

skriva-slaktbok-1000-1.jpg

Välj Arkiv > Dela släktdata > Gör en Släktbok

Lägga till avsnittet Antavla

skriva-slaktbok-1010.jpg

Antavla är markerad i Slag av avsnitt. Välj Lägg till avsnitt så läggs "Antavla" till i textfältet under Släktbokens alla avsnitt.

skriva-slaktbok-1020.jpg

Klicka på Välj form…

skriva-slaktbok-1030.jpg

Välj utskriftsform, utskriftsmall och antal generationer. Välj OK

skriva-slaktbok-1040.jpg

Klicka på Välj person…

skriva-slaktbok-1050.jpg

Välj en person. Välj OK

skriva-slaktbok-1060.jpg

Ett avsnitt: Antavla, med en vald utskriftsform och mall, har skapats för en person. Du kan spara avsnittet och skapa en bok.

Välj Spara

skriva-slaktbok-1070.jpg

Namnge filen. Välj Spara

skriva-slaktbok-1080.jpg

Du kommer tillbaka till Släktboken.

För att skriva ut släktboken, välj Fortsätt

skriva-slaktbok-1090.jpg

Fyll i sidhuvud och sidfot om så önskas. Standardmall STD 1 och skriv ut till skrivare är förvalt.

Välj Granska

skriva-slaktbok-1100.jpg

Är du nöjd så välj Skriv ut.  Vill du testa att göra andra utskriftsinställningar
för att granska på nytt, välj Avbryt

Läs mer om detta i guiden Inställningar för utskrifter och utskriftsmallar.
 

Redigera en släktbok

Välj Skriv ut släktbok.

skriva-slaktbok-1110.jpg
skriva-slaktbok-1120.jpg

För att komplettera eller redigera den sparade boken, välj Öppna.

skriva-slaktbok-1130.jpg

I din datamapp finns den sparade boken, med sitt filnamn *.BOK. Markera filen så att den hamnar i fältet för filnamn. Välj Öppna.

 

skriva-slaktbok-1140.jpg

Du kan lägga till fler avsnitt och ta bort avsnitt. Det går att byta form och person i de avsnitt som du redan lagt till.
 

Byta form och person

  • Markera ett avsnitt, i fältet för Släktbokens alla avsnitt. Välj form…
  • Markera önskad utskriftsform och mall och välj OK.

Välj Spara.

  • Markera ett avsnitt, i fältet för Släktbokens alla avsnitt. Välj Person…
  • Markera vald person och välj OK.

Välj Spara.
 

Lägga till avsnitt

skriva-slaktbok-1150.jpg

Du lägger till fler avsnitt, Stamtavla och Släktmatrikel, i boken, på samma sätt som du gjorde med avsnittet Antavlan. Det kan då se ut som i exemplet ovan. Kom ihåg att spara om du vill ha kvar avsnitten i boken.
 

Spara

Stänger du släktboken utan att ha sparat uppmanas du att bekräfta.

skriva-slaktbok-1160.jpg

Vill du ha kvar de ändringar som du har gjort svara Ja.
 

Ta bort avsnitt

Markera ett avsnitt, i fältet för Släktbokens alla avsnitt, om du vill ta bort det och välj Ta bort avsnitt.

skriva-slaktbok-1170.jpg

Svara Ja och Spara,

 

Relaterat innehåll