Stamtavla - Tabell

Stamtavla i tabellform är en traditionell utskrift där man förs framåt i generationerna genom en hänvisning från barnet till en tabell längre fram i utskriften som handlar om just det barnet.
Disgen handledning - Stamtavla tabell

Beskrivningen innehåller de flikar i inställningsmallarna som är relevanta för Stamtavla - Tabell. De övriga flikarna kan du läsa om i Inställningar för utskrifter och utskriftsmallar.

Inställningar

Följande flikar finns för Stamtavla tabell

 • Direktval
 • För stamtavlan
 • Övrigt
 • Register
 • Sidans utformning.

Här beskrivs bara fliken För stamtavlan och dess underflikar.

För stamtavlan - underfliken Innehåll

I exemplet nedan har vi valt att utgå ifrån inställningsmallen STD 1.

stamtavla-tabell-1020.JPG

Här ser du vilka notistyper som är valda för aktuell mall. Här är det STD 1 som visas. Det som är intressant att titta lite närmre på är fältet uppe till höger. Om du vill så kan du ta med mor och far till de ingifta. Den enda inställningsmallen som har den ibockad är STD Född Död Yrke Porträtt.

För stamtavlan - underflik Utseende

stamtavla-tabell-1030.JPG

Dessa inställningar gäller för alla inställningsmallar, utom en - Ny rad för varje notis. Den är ofta satt om man tagit med källorna i utskriften. Läsbarheten av texten blir bättre då.

Inställningsmallar

 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Flaggor Oforskat
 • STD Född Död Porträtt Eng
 • STD Född Död Yrke Porträtt (och ingiftas föräldrar)
 • STD Normal Ej källor
 • STD Normal KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)
 • STD Utförlig Bild
 • STD Utförlig Bild KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)
 • STD Utförlig Flaggor Oforskat

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning över vilka val som är gjorda i de olika inställningsmallarna. Det framgår tydligt att vissa notistyper föekommer ofta, andra aldrig. Så vill du ha med dem så måste du själv välja dem.

stamtavla-tabell-1100.JPG

 

stamtavla-tabell-1110.JPG

 

stamtavla-tabell-1120.JPG

 

stamtavla-tabell-1130.JPG

 

stamtavla-tabell-1140.JPG

 

stamtavla-tabell-1150.JPG

 

stamtavla-tabell-1160.JPG