Hur skrivs namn

Prästen hade sin egen uppfattning om hur det skrevs och personen själv var inte alltid skrivkunnig så namnet kunde stavas på olika sätt beroende på vilken församling man bodde i. Du vinner på att vara konsekvent när du gör ditt val av hur det ska stavas.
Disgen handledning - Hur skrivs namn

Om du vet vilket förnamn som är tilltalsnamn, markera det med * (asterisk) omedelbart efter tilltalsnamnet t.ex.  Anna Greta*. Det kommer då automatiskt att markeras i utskrifter med den inställning som utskriftsmallen har t.ex. med fetstil. Har personen fler förnamn så skriv in alla namnen med ett mellanslag mellan dem.

En del väljer att normera namn för att underlätta sökning. Andra vill skriva av dopbokens exakta stavning. Vilken metod du än väljer, så var konsekvent. Normering av namn innebär att alla former för stavning av ett namn t.ex. Henrik, Hendrich, Hindrik, Hindrich, och Hendrik registreras med Henrik. Det var ju prästens egen åsikt om stavning, som avgjorde hur det råkade bli i dopboken. Riktlinjer finns bland annat på släktforskarförbundets hemsida.

Dubbelnamn skrivs med bindestreck om det står så i födelseboken t.ex. Karl-Erik. Flera enskilda namn kan markeras som tilltalsnamn och de behöver inte stå i följd t.ex. Hans* Olov Peter* för någon som kallas Hans Peter.

Registrera det efternamn som personen har fått från födseln för alla sorters kön. När du är tveksam till vilket efternamn ett barn ska ha, kan du vänta med att skriva in det tills det barnet flyttar hemifrån. Då står ett efternamn även om det också kan ändras längre fram.

Obs! Skriv inget annat än namn i namnfälten. Har personen haft flera efternamn skriv in dem med ett mellanslag mellan namnen. 

Vid registrering av efternamn för en person med könet man eller kvinna och efternamnet innehåller -sson eller -sdotter, så kallat patronymikon eller matronymikon, räcker det att skriva in namnet för fadern eller modern med en punkt efter förälderns förnamn. När du sedan trycker Tab-tangent expanderas/ändras punkten till rätt patronymikon för valt kön. 

Möjlighet finns i inställningar att visa eller inte visa barns efternamn i familjeöversikten.

Läs mer om inmatningstips

Läs mer om Hantera flera efternamn.