Datum och Kalender

Osäker på datumet - lätt att registrera ändå.
Svårt att översätta prästens latinska namn på helgdagen - Hjälp finns i kalendern.
Disgen handledning - Kalender

Datum

Exakt datum

Datum förekommer i många notiser. Har du ett exakt år eller datum skriver du in det i datumfältet ÅÅÅÅMMDD Lampan bredvid kommer inte att tändas.

Datum måste innehålla 0, 4 eller 8 siffror. Skriv t.ex. 1882-02-00 om dagen inte är känd. Siffror kan ersättas med ??.

Ungefärligt eller ofullständigt datum

Välj att klicka på lampan för fler alternativ att ange datum.

kalender-1080.jpg

Ett fönster öppnas med möjlighet att ställa in hur textfältet ska fungera. Exakt datumtyp är förinställt. Klicka på var och en av de alternativa datumtyperna så ser du vilka ytterligare alternativ som kan väljas. Väljer du ett annat alternativ än exakt datum, tänds lampan efter att du tryckt på Enter-tangenten eller valt OK

kalender-1090.jpg
kalender-1100.jpg
kalender-1110.jpg
kalender-1120.jpg

Vid alla val utom exakt, tänds lampan för att du har gjort ett aktivt val i samband med registreringen av datum.

Kalendern

Kalendern öppnar du från Huvudmenyn > Verktyg.

kalender-1000.jpg

Den kalender som finns i Disgen är ett smidigt sätt att leta fram den aktuella veckodagen för en persons födelse, dödsdag eller datum i en notis, där du vill lyfta fram den aktuella veckodagen. Kalendern i Disgen innehåller den Julianska, den Gregorianska och den Svenska kalendern.

Den julianska kalendern har fått sitt namn efter Julius Caesar som år 46 f. Kr. genomförde en reform i den romerska kalendern. Året skulle vara 365 dagar långt och ett skottår placerades in vart fjärde år.

Den gregorianska kalender antogs den 24 februari 1852 av påven Gregorius XII, som gett namn åt kalendern. Flera länder hade emellertid använt sig av den gregorianska kalendern betydligt tidigare. Sverige införde från år 1700 en egen kalender, där året började senare än i den gregorianska. 1753 återgick Sverige helt till den gregorianska kalendern igen. Dagen efter den 17 februari 1753 blev den 1 mars.

Märkesdagar

I äldre kyrkböcker kan texten ibland vara skriven på latin. Genom att använda kalendern går det att tyda ut vilken veckodag och vilken av kyrkoårets märkesdagar som avses. Ser du att ett barn t.ex. döptes på "Jubilate" ger kalendern besked om vilket datum det var det året.

Beräkningar

Beräkna födelsedatum med ledning av dödsdatum och åldersangivelse.

Startar du kalendern från huvudmenyns Verktyg så öppnas den fristående från notiser. Du kan använda kalendern fristående och göra en beräkning men du får då själv föra över resultatet d.v.s. beräknad födelsetid till Födelsenotisen.

Kalender öppnad via Huvudmenyn > Verktyg eller genom klickning på titelradens ikon för Kalender. Detta förutsätter att du valt att visa ikonen i titelraden.

kalender-1010.jpg

Klicka på fliken Beräkningar så du får upp två kalendrar. Skriv in det kända dödsdatumet i den vänstra kalendern, den högra är spärrad. Nu räknar vi bakåt och skriver ett minustecken framför åldersangivelsen med år, mån och dag under Skillnad.

Resultatet syns med beräknat födelsedatum i den högra kalendern. Öppna födelsenotisen för den person som ska ha den beräknade födelsetiden införd. Ange den till Ungefärlig > Beräknad med hjälp av lampknappen bredvid datumfältet.

Välj Stäng

Det går också att utgå från en födelsenotis och starta kalendern via datumfältets lampknapp. Den beräknade födelsetiden kan då sparas direkt i notisen.

Kalender öppnad via födelsenotisens lampknapp.

kalender-1020.jpg

Klicka på fliken Beräkningar så du får upp två kalendrar. Skriv in det kända dödsdatumet i den vänstra kalendern, den högra är spärrad. Nu räknar vi bakåt och skriver ett minustecken framför åldersangivelsen med år, mån och dag under Skillnad.

Resultatet syns med beräknat födelsedatum i den högra kalendern. Klicka på Använd beräknat datum. Då förs det beräknade datumet över till vänstra kalendern.

kalender-1030.jpg

Välj OK

kalender-1040.jpg

Klicka på Ungefärligt och sedan på Beräknat. Välj OK

kalender-1050.jpg

Välj OK

kalender-1060.jpg

Klart

Beräkna dödsålder med ledning av födelsedatum och av dödsdatum

kalender-1070.png

På vänstra sidan i kalendern anger du födelsedatum, t.ex. 1833-04-01, och på högra sidan under Beräkna markera Skillnad samt under Beräknat datum skriv in ett dödsdatum, t.ex. 1896-04-19.

Då syns skillnaden, dvs. hur gammal han blev: 63 år och 18 dagar, detsamma som 23029 dagar.