Faddrar

Lägg in faddrarna som personer relaterade till fadderbarnet. De var ju ofta släkt. Det blir enklare att göra fadderanalyser för att finna sannolika släktskap.
Disgen handledning - Vackert dopbevis med tecknad kyrka.

Disgen erbjuder möjlighet att registrera personer som antecknats som vittnen eller faddrar vid ett barns dop. De benämns här faddrar och registreras i första skedet som personer med de uppgifter som finns i dopboken. Din fadder kan också vara en person som redan finns i din databas. Då väljer du den och ev kompletterar informationen.

På landet var faddrarna ofta släktingar eller ingifta, så även om du från start inte vet hur de var släkt när du registrerar dem så kommer du troligen att hitta många av dem i ditt släktträd längre fram i din forskning. En och annan prästfru eller bondmora kan också förekomma till ett torparbarn. I städerna var det inte lika självklart att det var släkt. Där är det lika vanligt att faddrarna kommer från vänkretsen och kunde vara kollegor till fadern. Det är också spännande information som berättar om familjens sociala sammanhang.

Du väljer vad som fungerar bäst för dig. Lägga in alla faddrarna, lägga in de du vet är släkt och resten skriver du kanske in som en anteckning på dopnotisen, eller skriver alla i en anteckning eller en fotnot eller i en helt vanlig textnotis. Möjligheterna är många.

Det finns många sätt att hantera faddrar.

Innan du bestämmer dig för vilket sätt du vill hantera faddrarna på så fundera över hur du vill att de ska presenteras i utskrifter och kanske i en digital släktbok i html.

  • Använder du fadderfunktionen så kan du styra om de ska med i utskrifter eller ej.
  • Är faddrarna en självklar del i beskrivningen av en person så fungerar textnotisen men du förlorar kopplingen till släktingarna.
  • Är informationen om faddrarna något du sällan vill dela med dig av så lägger du dem i dopnotisens anteckningar.
  • Använder du fotnoter mycket och normalt skriver ut dem så kan fotnoten fungera.
  • Vill du göra fadderanalyser för att bekräfta släktskap så använder du fadderfunktionen.

Du kan kombinera fadderfunktionen med textnotis, anteckningar eller fotnot beroende på vad som känns bäst för dig. Ex. vis hantera släktingarna med fadderfunktionen och övriga faddrar i anteckningar, fotnot eller textnotis.

Du väljer vad som fungerar bäst för dig. Det viktiga är att du någonstans noterar alla faddrarna när du nu har hittat dem och lyckats tolka deras namn så du slipper göra det jobbet en gång till. Välj en väg. Du kan ändra dig när du provat en tid. Lägger du dem som anteckningar eller fotnoter så komplettera gärna med en flagga, typ ”har okopplade faddrar”, om du i framtiden enkelt vill gå tillbaka och analysera om faddrarna verkligen inte var släkt. Se guiden Flaggor om du väljer det alternativet.

Fadderfunktionen

Funktionen startas från en knapp i fadderpanelen i personöversikten och innehåller en dubblettsökning så du får hjälp att upptäcka om personen redan finns i din databas.

Vet du att faddern finns så kan du också koppla ihop dem med dra och släpp. Läs mer i Sammankoppla personer med dra och släpp.

Funktionen finns beskriven i guiden Lägg till faddrar.

Faddrar i utskrifter

Väljer man att få faddrarna utskrivna så får man också information om vilka fadderbarn personen har.

Faddrar och fadderbarn kan skrivas ut i ansedel, antavlan i tabellform och stamtavlan i tabellform. De kan också tas med i släktpresentationern för webbläsare.

De kan skivas ut för huvudpersonen, för ingifta och för barnen. Här får man undersöka inställningarna för varje utskriftsform för att se var de kan skrivas ut och hur det ser ut.

Nedan visas några exempel.

Ansedel

I ansedel har faddrarna fått en egen avdelning efter Far och Mor.

I exemplet nedan handlar ansedeln om Marna Bengtsdotter. Hon var gift med Pål Svensson.

Fadder kopplad till personer som det finns mycket forskat om.

faddrar-2020.JPG

 

Marna hade fyra faddrar men var själv fadder till fem barn.

Tips - Kommentaren

Man får tänka sig för lite när man skriver kommentarerna. De här är skrivna helt ur fadderbarnets synvinkel. När de då skrivs under Fadder till så får det lite lustiga konsekvenser. Önskan var från början att förklara hur faddern var släkt med fadderbarnet för att göra det synligt i utskrifter. Det fungerade bra i äldre versioner av Disgen men när nu faddrarna blir personer så kanske man ska tänka på hur man uttrycker det.

När personen själv är fadder och relationen är inskriven i texten så ser det ut som om fadderbarnet Ola är gift med Pål Svensson när det i själva verket är Olas fadder Marna som är det.

Tips - Yrke

När faddern är kopplad till exempelvis en släkting så kan den släktingen haft många yrken genom åren. Det yrke som skrivs ut här är det sista dvs det som är skrivet sist i levnadsbeskrivningen för faddern. Rusthållaren i exemplet ovan var kanske bara dräng när han deltog vid dopet men har sen blivit rusthållare. Han kanske avslutade livet med att skrivas som ”f. d. Rusthållare”. Det naturliga är att det yrket läggs sist om man har alla notiser i tidsordning. I det fallet hade det stått f.d. Rusthållare här istället för Rusthållare.

Fadder upplagd som person men inget mer är forskat på den

I exemplet nedan hade personen tre faddrar, men var själv aldrig fadder.

faddrar-2030.JPG

De här tre faddrarna är upplagda som faddrar men inte inkopplade i någon släkt. Det är bara i relationen som faddrar de förekommer och inget mer är forskat på dem så det finns inga uppgifter om född och död. Johan Bengtsson har dock fått en levdenotis i samband med dopet han var med på och därför finns det ett årtal med streck runt som visar det. Hade Johan varit fadder till flera barn under ett antal år så kanske du har knutit in honom till samtliga fadderbarn och gett honom en levdenotis för var och en utan att för den skull forska mer på honom då kunde det ha stått Johan Bengtsson -1884-1886-.

Fadder som finns i en anteckning, fotnot eller i en textnotis

Väljer du någon av dessa metoder så bestämmer du själv hur du vill att uppgifterna ska presenteras i en utskrift.

Faddrar från Disgen 8.x

Alla faddernotiser i Disgen8.x har vid konverteringen till Disgen 2016 eller senare gjorts om till personer enligt samma principer som om de registrerats via fadderfunktionen och har bara koppling till fadderbarnet. Läs mer i guiden Importerade faddrar.

Det finns flera sätt att förhålla sig till importerade faddrar.

  • Låt dem ligga som de ligger. De har inga födsel eller dödsuppgifter. De har inget kön satt så man inser raskt att det är en fadder om de kommer med i en söklista. En dag kanske du vill titta på dem lite närmre.
  • Använd rutinen Justera faddrar under Verktyg och bestäm vad som ska hända med dem.
    Läs mer i guiden Justera faddrar.
  • Ta jobbet att gå igenom dem och se om de redan finns i din databas och koppla in den som finns och ta bort den importerade faddern. Kan ge ett antal aha-upplevelser när man inser att det finns släktskap man inte hade en aning om.