Överföra släktträd från Ancestry till Disgen

Under den senaste tiden har vi fått in många frågor avseende problem att överföra släktträd från Ancestry till Disgen.
Torgny Larssons erfarenheter .....
Gedcom-import från Ancestry

Överföra släktträd från Ancestry till Disgen

Under den senaste tiden har vi fått in många frågor avseende problem att överföra släktträd från Ancestry till Disgen. Man har exporterat sitt släktträd i Ancestry till en Gedcom-fil och när man sen försökt importera den i Disgen har man fått långa fellistor.

Vad gör då att man vill flytta sitt släktträd? En grundläggande skillnad mellan Ancestry och Disgen är att i Ancestry ligger släktträden på webben, medan man i Disgen har dem lokalt på sin egen dator. Kanske vill man inte längre ha sitt släktträd liggande öppet på webben, eller så tycker man att Ancestry är för dyrt. Andra orsaker kan vara att Ancestry varken har ortsträd, källträd, kartfunktioner, anpassningsbara utskrifter eller samma analysverktyg som Disgen.

Här följer lite bakgrund och erfarenheter från dessa fadderärenden.

Gedcom

Gedcom är ett filformat för utbyte av data i släktträd mellan släktforskare och mellan olika släktforskningsprogram. Det utvecklades av mormonerna i Utah och bygger på att beskriva data med taggar, t.ex. för person (INDI), namn (NAME), födelse (BIRT), datum (DATE), plats (PLAC) eller källa (SOUR). Version Gedcom 5.5 släpptes 1996, och är fortfarande de facto-standard för dagens släktforskningsprogram. Värt att notera är att Gedcom-filer inte innehåller foton, filmer, dokument eller likande utan endast länkar till filerna. Själva filerna måste föras över separat.

Nya funktioner

I dagens moderna släktforskningsprogram finns mängder av nya funktioner, som ofta inte kan avbildas i Gedcom 5.5-standarden. Vad programmen då gör är att antingen avstå från att överföra informationen till Gedcom eller så skapar man egna egendefinierade taggar i Gedcom, vilka programmet själv förstår, medan andra program normalt inte kan implementera dem.

Generellt kan man säga att den strävan som flertalet släktforskningsprogram idag har att bygga in nya funktioner, är naturligtvis till nytta för och önskade av användarna, men det innebär också att det begränsar möjligheten att flytta över sina släktträd och allt som registrerats från ett program till ett annat.

Ancestry

Ancestry.se är en del av det amerikanska kommersiella företaget Ancestry.com, som erbjuder sina tjänster över hela världen via abonnemang med årsavgifter. Förutom tillgång till skannat källmaterial och över 30.000 databaser med avancerade sökmöjligheter, kan användarna bygga sina egna släktträd direkt på webben. Släktträden ligger i Ancestrys databas, fritt tillgängligt på webben för andra, om man inte explicit valt att göra dem privata.

Nämnas bör att många använder Ancestry enbart för att söka källmaterial för släktingar i USA, och registrerar sitt släktträd lokalt på sin egen dator i ett annat program, samt att det finns många andra program och appar där man registrerar släktträd på webben.

Överföring av släktträd från Ancestry till Disgen

Här följer några av våra erfarenheter från att överföra släktträd från Ancestry till Disgen.

Källhänvisningar

Ancestry har inget källträd som Disgen, men varje enskild referens till en källuppgift kan beskrivas på ett utförligt sätt, t.ex. förvaringsplats, media-länk till källdokumentet i Ancestrys databaser, diverse anteckningsfält och eventuell webbadress. Vid export till Gedcom läggs fältet ”Källtitel” som källans namn (SOUR) och fältet ”Hänvisningsdetaljer” som en sidhänvisning (PAGE) i den källan. Vid import i Disgen läggs källan in i källträdet och hänvisningen under den källan, och i notisen hänvisas till denna hänvisningspost (lampan är tänd).

När man i Ancestry gör en källreferens till en sida i en Svensk kyrkobok, läggs uppgifter in automatiskt i dessa fält, t.ex. ” Sweden, Church Records, 1451-1943” i Källtitel och ”County: Blekinge; Parish: Kyrkhult; Volume: 892; Record Type: Födde (Births); Year Range: 1887; Roll/Fiche: SC-425; Handwritten/Stamped Page Number: 0/0” i Hänvisningsdetaljer.

Detta skiljer sig från våra rekommendationer, att Källa är t.ex. en enskild kyrkbok (gärna med beteckning enligt NAD) och Hänvisning är en sida i denna bok.

Vid export till Gedcom använder sig Ancestry bl.a. av den egna taggen _APID för länken till källdokumentet samt CONC (= fortsättning) i PAGE för Hänvisningen, vilka båda inte ingår i Gedcom 5.5-standarden. Detta innebär att man efter import inte har någon länk till dokumentet i Ancestry databas, och att hänvisningen blir avhuggen.

Orter

Ancestry har inget ortsträd, och standard är att orter anges i formen Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige för byn Vilshult i Kyrkhults församling, men det går också att skriva Vilshult, Kyrkhult (K). Vid import i Disgen läggs orten inte in i ortsträdet utan som text i ortsfältet. För att lägga in dem i ortsträdet kan man använda funktionen ”Konvertera till Disgen-orter”.

Datumangivelser

För att en exakt datumangivelse i Ancestry skall exporteras som ett datum i Gedcom, måste man skriva i stil med 31 Dec 2016, med månaden exakt 3 tecken lång. Alla övriga varianter 2016-12-31, 31-12-2016 eller 20 Sept 2016 exporteras som en fras, och blir då inte heller behandlade som datum i Disgen.

Fotografier och bilder

Fotografier och bilder som man lagt upp i sitt släktträd överförs inte vid export till Gedcom i Ancestry, bara en webbadress till Ancestrys databas. Man måste själv kopiera bilderna till DgPic i Disgen, och göra om länkarna i notiserna. En möjlighet kan vara att installera Family Tree Maker och synkronisera släktträdet i Ancestry dit. Då laddas alla bilder ner också. Om man nu gör exporten i Family Tree Maker istället och importerar i Disgen, så kan man sen kopiera bilderna från Family Tree Makers foto-datamapp till Disgens DgPic och länkarna kan eventuellt stämma.

Exempel från fellistan vid import i Disgen

Funktioner som inte stödjs av Gedcom 5.5

_APID = Länk till objekt i Ancestry databas, t.ex. till källdokument (skippas)
_FREL Natural = Biologiskt barn (ingen fara)
_MREL Natural = Biologiskt barn (ingen fara)
_DCAUSE  = Dödsorsak (skippas)
_FUN = Jordfästning (skippas)
_EMPLOY = Anställning (skippas)
_DEG = Examen (skippas)
_PHOTO = Speciella bilduppgifter (skippas)

Taggar som förkommer i fel sammanhang

MARR (giftermål), PLAC (ort), DATE (datum) och FAMC (relation barn).

Relaterat innehåll