Centrumperson

Disgen handledning - centrumperson

Det finns alltid en centrumperson i Familjeöversikten. Den först registrerade personen visas initialt som centrumperson.

Centrumpersonens fält är aktivt, har annan färg och storlek än övriga personer i familjeöversikten och är placerad i centrum.

centrumperson-1000.jpg

Kommentar

Centrumperson är utgångspunkten vid byggandet av antavlor och stamtavlor, kopplingar av barn mellan olika familjer, skapande av relationer mm. Dubbelklickar du på centrumpersonen så öppnas personöversikten, där du kan redigera och komplettera med uppgifter rörande personen. Se guiden Byta centrumperson.

Programmet Disgens standardinställning har en textfärg för aktiva rutor och annan textfärg för övriga rutor.

Se guiden Inställningar av programmet, för en beskrivning av hur man ändrar färgerna.

Windows inställningar för färgtema kan göra att färger skiljer sig i programmet mellan olika teman.