Stamtavla - Grafisk

Den grafiska stamtavlan går att forma på väldigt många olika sätt.
Granska de olika utskriftsmallarna så får du en känsla av hur det blir.
Disgen handledning - Stamtavla grafisk

Grafisk stamtavla - ett par exempel

Stamtavla grafiskt kan skrivas ut uppifrån och ner eller från vänster till höger.

I den här guiden tittar vi på en inställningsmall som inte finns. Den utgår från STD 2 Horisontal box Bild Liggande men är något förändrad för att uppnå en speciell effekt. Det är endast ett fält som förändrats men ger en helt annan upplevelse.

Utskriften baseras på fyra generationer + proband. Bygg en antavla som du begränsar till fyra generationer och kör mallen ovan och se hur det blir. Sen gör du ändringar i den mallen enligt den här beskrivningen och ser vilken skillnad det blir med små medel.

Sist på sidan finns ett antal utskrifter utifrån de mallar som finns. De är alla gjorda på en antavla i Disgen med 3 generationer + proband.

Innehåll

stamtavla-grafisk-1100.JPG

Uppgifterna i innehållsfliken överensstämmer helt med mallen. Här är inget ändrat. Den bygger på 5 rader varav den sista raden är ett porträtt.

Utseende

stamtavla-grafisk-1110.JPG

Den enda ändring som är gjord på den här fliken är att fältet Indragning fått värdet 25 istället för 60. Vad den ändringen får för effekt syns tydligt i rutan nere till höger. Samma ruta ser ut så här om värdet är 60.

stamtavla-grafisk-1120.JPG
Indragning = 60

Med ändringen från 60 till 25 så får man plats med 4 generationer + probland på liggande A4. Dvs 1 sida på höjden med ganska många sidor på bredden. Men det är lätt att klistra ihop och få en lång grann utskrift av en stor del av släkten och väljer man att få med många som lever idag så har man bilder på dem också.

I den bifogade pdf-filen är utskriften gjord på proband + 3 generationer för att inte få med nu levande personer. Men den fungar utmärkt på 4 generationer också.

Att tänka på

Mallens namne signalerar att den ska skrivas ut på A2-papper men den fungerar utmärkt på både A3 och A4. Tänk på att i Skrivarinställningar ställa om till det format du önskar. I det här fallet är det viktigt att välja liggande för att utnyttja pappret optimalt.

Inställningsmallar

 • STD 1
 • STD A2 Horisontal box Bild Liggande
 • STD A2 Horisontal utan box Liggande
 • STD A3 Horisontal utan box
 • STD A3 Vertikal 3 rader
 • STD A3 Vertikal 3 rader Eng
 • STD A4 Horisontal 2 rader
 • STD A4 Horisontal 2 rader Bild
 • STD A4 Vertikal 1 rader
 • STD A4 Vertikal 2 rader
 • STD A4 Vertikal 2 rader Bild
 • STD A4 Vertikal 2 rader Eng
 • STD A4 Vertikal 3 rader
 • STD A4 Vertikal 3 rader Eng