Panelen Namn

Samla alla namn personen har haft i sitt liv.
Disgen handledning - Båda vyerna av namnpanelen

Olika vyer

Namnpanelen har två olika vyer som man växlar mellan med knapparna Utökad och Standard.

I den utökade vyn har du möjlighet att påverka om namnet ska visas eller ej. Där går att skriva en kommentar eller sätta en tid när det användes och vilken källa namnet har hittats i.

Plustecknen till vänster visar att det finns mer information i den utökade vyn och att man bara kan ändra och lägga till namn den vägen. Finns inget plustecken så behöver man inte bry sig om den utökade vyn utan ändring/tillägg av namn görs då i standardvyn. Plustecknet kommer till när du börjar använda funktionerna i den utökade vyn.

Läs mer i guiden Utökade namn.

Namnfältet i panelens överdel

I det blå namnfältet överst finns två knappar.

  • Lägg till finns i båda vyerna och används när du vill lägga till fler namn. Du kan också lägga till en anteckning eller en fotnot för personen.
  • Utökad används för att komma över till vyn där du kan arbeta med funktionaliteten som finns för utökade namn.
  • Standard används för att komma tillbaka till standardvyn.

Ytan med vita fält

I namnpanelens standardvy finns förutom förnamn och efternamn också vilket kön personen har. Här visas också en anteckning eller en fotnot som är kopplad till personen om du har registrerat sådana.

Där finns administrativa uppgifter om när personen lades upp i Disgen och när något i personöversikten ändrades. Där finns också en Personidentitet som är unik och aldrig återanvänds för någon annan person om du tar bort den här personen. Dessa uppgifter sätter systemet och kan inte ändras av användaren.

panelen-namn-1010.jpg
Bild på standardvyn där panelen har dragits ut på höjden för att kunna se anteckningen och fotnoten.

Plustecknet framför förnamn och efternamn indikerar att namnen ska hanteras i vyn för utökade namn.

panelen-namn-1020.jpg

Den utökade vyn visar mer om namnen, ifall de är förnamn eller efternamn och om de ska visas eller ej. Där kan finnas en kommentar och ett datum som i exemplets understa fält. Inom parantes visas källan om den är angiven.

Dubbelklick på ett fält öppnar namnet för redigering. Dubbelklick på ett namnfält som ska hanteras enligt rutinen för utökade namn (det har ett + längst till vänster) gör att den vyn visas och sen dubbelklickar man en gång till på det namn man vill redigera.

För mer detaljer läs guiden Utökade namn.

Snabbmenyn

I snabbmenyn som kommer upp när du högerklickar finns följande val.

panelen-namn-1040-1.JPG

Det är den här vägen du lägger upp och tar bort anteckningar och fotnoter. 

Utökad är en funktion som gör att Utökad vy visas. Nästa gång du öppnar snabbmenyn så står där Standard vy istället för att ta dig tillbaka till standardvyn. Tangentbordkommandot är lika i båda situationerna.

Tangentbordskommandon

Markera önskat fält så det byter färg från vitt till gult och blir aktivt.

  • Mellanslag öppnar fältet så det går att redigera.  Om man trycker mellanslag i standardvyn på förnamn eller efternamn och namnet ska hanteras i vyn för utökade namn så kommer mellanslaget göra att man byter vy. Sen får man markera det specifika namnet och trycka mellanslag igen.
  • Ctrl + H öppnar dialogen för att lägga till ett namn till.
  • Ctrl + U växlar mellan att visa utökad vy och standard vy.