Nyheter och kända brister i Disgen

Gäller Disgen 2021

Nyheter i Disgen 2021

En stor del av nyheterna i Disgen 2021 är förbättringar av användargränssnittet. Vi ger möjlighet till ett nytt sätt att arbeta med fönstren som utnyttjar skärmytan bättre men som också är anpassat till ett modernt arbetssätt med flera skärmar om man har det. 

Huvudmenyn är anpassad efter medlemmars önskemål och för att passa de nya vänstermenyerna. Arkivmenyn har arbetats om och fått en modernare form. De gamla ikonerna som inte var möjliga att anpassa i storlek har ersatts av nya, enfärgade och moderna ikoner som är mer intuitiva för nya användare. Ikon-bytet underlättas för våra nuvarande användare genom att förklarande text visas när musmarkören hålls över ikonen dvs. hovrar över ikonen. Flera av våra betatestare menar att de känner igen sig även om det ser lite annorlunda ut.

För alla som föredrar att använda tangentbord framför mus har Disgens tangentbordskommandon setts över och anpassats till det nya gränssnittet.

Nytt fönster för att välja person

Den detaljerade sökningen ger stora möjligheter att skapa en lista med personer som du är intresserad att jobba med, i ett eller flera steg. Men ibland är en snabbare väg önskvärd. Därför har vi två (plock)listor med personer, favoriter och kom-ihåg (kallades tidigare senaste). Andra vill söka på id-nr och till sist finns de som vill snabbsöka på delar av för- och efternamn. Nyheten är att vi nu samlat alla dessa i ett fönster som du kan ha i en standardmodell, flytande vid sidan av Disgen eller ovanpå de andra fönstren. Nu kan du också välja vilken fönstergrupp vald person ska visas i eller om en ny fönstergrupp ska skapas.

Släktöversikten

Släktöversikten kan nu också visas liggande, inte bara stående. Möjlighet finns att visa en dynamisk antavla genom att minska antalet generationer med ättlingar till noll. Motsvarande gäller för stamtavla. Genom att hålls muspekaren över dvs hovra över rutan för en person visas även orter. Möjligheter att bläddra mellan personer i söklistan och de senaste centrumpersonerna har tillkommit. 

Fler möjligheter med kartan

Kartfunktionen har fått liknande menyförbättringar som Disgen i övrigt. Mer flexibla möjligheter att hantera underlagskartor har skapats, nu kan t.ex. 15 lager med moderna och historiska kartor visas. Ett första steg till en hembygdsdokumentation med kartbilder har tagits fram. Förbättringar har gjorts för överläggskartor för Google Earth Pro.

Vi har gjort en genomgång av församlingar och kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) i Disgens ortsdatabas för att hitta orter som har en så kallad RSV-kod som anger att församlingen fanns 1989 men som ändå inte ritas i kartan. Samtidigt har en del andra felaktigheter som rör orter i kartan åtgärdats på bästa sätt. I en separat artikel beskrivs berörda församlingar och lite mer detaljer om ändringen.

Presentation för webbläsare

Disgens HTML-export har bytt namn och heter numera ”Skapa presentation för webbläsare”. Med en tydligare guide i Disgen 2021 är det enklare att göra de val som är möjliga för att skapa ditt personliga utseende. Bland nyheterna finns bl.a. register med ortsbeskrivningar, ny källförteckning och levnadsbana.

Användning av molntjänster

Vi har erfarenhet av att flera användare som använt molntjänster, t.ex. OneDrive och Elgiganten Cloud, har fått problem med att data har förstörts. Orsaken är att synkronisering pågår samtidigt som du arbetar med Disgen. Vi rekommenderar starkt att inte använda molntjänster för lagring av Disgens aktiva datamappar. Lagring av säkerhetskopior i molnet fungerar däremot utmärkt. Disgen kommer nu att undersöka om datamappen du öppnar visar tecken på att omfattas av en molntjänst, i dagsläget OneDrive och Dropbox, och erbjuda en praktisk lösning på problemet. 

Fler nyheter

 • Funktionsutseende - nya utseenden för flytta/koppla med dubbla familjeöversikter, dubblettsökning, söka gemensamma anor/ättlingar och kartsynkronisering
 • Personöversikt - fler val är tillgängliga för urval av vilka paneler som ska visas. Vänstermenyn ger dessutom möjlighet att enkelt välja mellan att visa en notis på en rad eller flera rader samt med eller utan källa.
 • Att-göra-lista - för att hjälpa till att hålla reda på olika uppgifter för din datamapp 
 • Lägg till person - inforuta och sorteringsmöjligheter i namnlistan 
 • Ahnentafel - Ett komprimerat sätt för DNA-forskare att lista anor som du också kan skriva ut via Excel
 • Källhänvisning med webblänk - komplement till möjligheten med Digitala forskarsalen och Arkiv Digital
 • Kontrollera och rätta orter - i och med en större satsning på kartan har vi infört funktioner för att kontrollera och rätta ortsdata
 • Licenshantering - nu med knapp för kopiera och klistra in
 • Nya inställningar bl.a. mer flexibel inställning av teckensnitt för olika fönster

En artikel om nyheter från Diskulogen nr 132 finns här.


Här listar vi de viktigaste kända bristerna

Bilder med data om bilden

Bilder i bildformatet TIFF och JPG innehåller även data om själva bilden (s.k. EXIF-information). Alla digitala kameror skapar inte data på ett 100-procentligt korrekt sätt. Effekten av det är att förhandsgranskningen av bilder i Windows 10 kan krascha och ta med sig Disgen i kraschen. Det kan hända när du hanterar en bildnotis och väljer bilden och får fram en utforskarliknande dialog där bilden ska förhandsgranskas. Windows signalerar inte detta på ett sätt som Disgen kan ta hand om vilket leder till en krasch.

Lösningen är  att med hjälp av ett enkelt bildbehandlingsprogram spara bilden i ett annat bildformat, t.ex. BMP, så att EXIF-data försvinner. Om du vill kan du sedan spara bilden i det nya format i TIFF/JPG igen.

Disbyt-utdrag

För tillfället innehåller Disbytutdraget även icke-biologiska relationer men Disbyt hanterar det korrekt.

Export till och import från GEDCOM

Gedcom 5.5 som kom 1996 är fortfarande 2021 standard för datautbyte mellan släktforskningsprogram. Dagens släktforskningsprogram, vilket inkluderar Disgen, har flera nya funktioner där GEDCOM-standarden inte enkelt kan tillämpas direkt. Standarden är också möjlig att tolka, och därmed använda, på olika sätt. Konsekvensen kan bli att exporterande och importerande program inte alltid riktigt förstår varandra.

Disgen har ambitionen att försöka ta hand om alla data på något sätt så att ingen dataförlust uppstår. Även om det inte lagras på samma sätt som exporterande program gör eller förväntar sig.

Värt att notera är att GEDCOM-filer enligt standarden inte innehåller foton, filmer, dokument eller liknande, utan endast länkar till filerna.

Kartfunktionen

För dig som använder mer än en datamapp: Vid användning av det nya kartförrådet finns det möjlighet att skapa flera sådana kartförråd. Men vi rekommenderar att du endast använder ett kartförråd för alla dina datamappar.

Problem kan uppstå vid kartutskrift. Vår rekommendation är att alltid avsluta förhandsgranskningen av kartutskrift med knappen Nästa en eller två gånger, beroende på om kartbilderna täcker en eller två sidor.

Förstoring i Windows

Vårt utvecklingsarbete för att hantera hög DPI-skalning har kokat ner till att Disgen 2021 och Windows nu klarar av att hantera förstoringar i de allra flesta situationer. DPI-skalning påverkar utseende för olika förstoringsgrader på bildskärmen. 

Att ändra förstoring när Disgen är igång kan ge problem. Vi rekommenderar att du avlutar Disgen innan du ändrar förstoring.  Att använda två skärmar med olika förstoring på skärmarna ger problem som vi inte har förutsättningar att lösa. Vi uppmärksammar berörda användare på situationen och föreslår att samma förstoring används. Läs mer om detta.

Släktpresentation för webbläsare

Vi har upplevt brister vid användning av webbläsaren Firefox medan t.ex Chrome, Edge och Opera fungerar bra. Problem uppstår när en alternativ lagringsplats väljs för bilder och presentationen inte läggs på en webbplats. Valet görs på fliken Bilder, URL till annan plats.

Tangentbordskommandon och fria fönster

Det finns situationer när fria fönster används och Disgen-fönstret inte har fokus så att tangentbordskommandon för att öppna valen i huvudmenyn inte fungerar.

Brist i hanteringen av XML-export/import i Disgen

Det har uppstått en brist i hanteringen av Disgenorter om man exporterar från Disgen 2018 eller senare och vill importera till Disgen 2016.

Bristen går inte att rätta till i programmet, varken i Disgen 2016, Disgen 2018 eller Disgen 2019 eller senare utgåvor utan måste hanteras av användaren i varje enskilt fall.

Problemet uppstår om användaren i Disgen 2018/2019/2021 lagt till Disgen-orter under någon av de nya Disgenorterna 'Övriga världen' och världsdelarna. Om man använder sådana tillagda orter i notiser och sen exporterar till XML så kan inte XML-filen importeras till Disgen 2016. Det blir ett databasfel 'Fel referens mellan tabeller' som visas i loggen.

Om en användare vill importera en XML-fil till Disgen 2016 från Disgen 2018/2019/2021 och i Disgen 2018/2019/2021 lagt till orter under världsdelarna så måste användaren före exporten flytta den del av ortsträdet som är tillagd från världsdelen till att ligga under ortsträdets toppnivå '-----'. Detta kan lätt göras med 'klipp ut' och 'klistra in på nästa nivå'.

Sedan kan exporten göras och därefter kan användaren flytta tillbaka den flyttade delen av ortsträdet till sin rätta plats.

En exportfil som gjorts på detta sätt kan importeras i Disgen 2016 och de tillagda orterna kommer att hamna under toppnivån. I Disgen 2016 kan sen en lämplig hierarki skapas dit de importerade orterna kan flyttas med klipp och klistra.

Någon rättning av programmet är inte möjlig.

Ett par brister 

 • Plustecknet när utökade namn används visas för både för- och efternamn även om du endast använder utökade namn för ett av dem
 • Vid GEDCOM-import kan flera biologiska föräldrar skapas
 • Tangentbordskommandon kan ha brister i några få situationer
 • Pilning i släktöversikt kan ibland ge en oväntad förflyttning vid anförluster
 • Vänstermenyerna är inte rullningsbara
 • Disgen fungerar inte i Windows 10 som är inställt på fullskärmsläge (stöd saknas för surfplattläge)
 • Vid utskrift av en av stamtavlorna för Y-DNA blir det fel. Det är "Stamtavla - Tabell" utgående från "Endast män (Y-DNA)" som blir fel. Den byggda tavlan på skärmen är korrekt men utskriften innehåller kvinnor (utan ättlingar), oavsett inställningsmall. Vid utskrift av "Stamtavla - Träd" undertrycks de på korrekt sätt.
 • När Arkiv Digital används från Disgen öppnas en ny flik för varje tillfälle
 • Verktygsfälten i titelraden kan försvinna med kombinationen av programmet Zoom och Windows 7

Andra plattformar

Enligt uppgift fungerar inte Disgens säkerhetskopiering och återläsning för vissa emulatorer och liknande så det bästa är att du själv testar. Om du har en generell säkerhetskopiering i din Mac är Disgens egna mindre viktig.

På Dis Forum kan diskussion med erfarenheter kring olika emulatorer aktualiseras.