Video om Disgen 2021

Film kan vara ett bra komplement till handledningens text.
Här samlar vi video om Disgen 2021.
Video om Disgen 2021

Här presenterar vi videor med innehåll om Disgen 2021 från "Föreningen DIS Video", föreningens egna YouTube kanal.

En visuell översikt av Disgen 2021

En stilla visuell överblick av funktioner, nyheter och användargränssnittet i Disgen 2021 utan tal men till musik. (Ca 5 minuter av Mikael Winbladh)

Flytta notiser i Disgen

Christer Gustavsson ger en kort enkel beskrivning hur du flyttar notiser i Personöversiktens Levnadsbeskrivning. (Ca 4 minuter)

Kort om nya menyer i Disgen 2021

Christer Gustavsson ger en kort information om de nya menyerna i Disgen 2021. (Ca 8 minuter)

Nyheter i karthanteringen Disgen 2021

Lena Ringbrant Ekelund berättar om de grundläggande nyheterna i karthanteringen i Disgen 2021. Lär dig och få inspiration om hur du kan arbeta med kartorna i Disgen 2021. (Ca 16 minuter)

Disgen 2021 Introduktion - nyheter i gränssnittet

En beskrivning av det nya användargränssnittet i Disgen 2021 av Mikael Winbladh. Det beskriver de nya ikonerna, menyerna och fönsterhanteringen med olika fönsterstandardmodeller. (Ca 7 minuter)

Nyheter i Disgen 2021 Del 1

Nyheter i Disgen 2021 beskrivs i en presentation av Torgny Larsson, DIS Syd. (Ca 27 minuter)

Nyheter i Disgen 2021 Del 2

Nyheter i Disgen 2021, främst fönsterhanteringen, beskrivs i en presentation av Torgny Larsson, DIS Syd. (Ca 28 minuter)

DNA och Disgen 2021

Eva Dahlberg presenterar hur du kan använda Disgen 2021 i din DNA-släktforskning. (Ca 41 minuter)