Vanliga frågor - Konvertering från Disgen 8

Dis faddrar ger svar på de vanligast frågorna om konvertering från äldre Disgen-versioner till Disgen 2021
FAQ - Konvertering från Disgen 8

FAQ – Konvertering från Disgen 8 till Disgen 2021

När behöver jag konvertera från Disgen 8 till Disgen 2021?

Det är när du har din aktuella släktforskning i Disgen 8. Har du redan gjort konvertering till nyare Disgen och fortsatt registrera uppgifter där, då skall du inte konvertera igen. Vid första installationen av Disgen 2021 övertar Disgen den lista med datamappar du hade i Disgen tidigare och du kan direkt börja arbeta med dem i Disgen 2021. Dock om du har kvar någon datamapp i Disgen 8, som du inte tidigare har konverterat till Disgen och vill ha över den i Disgen 2021, då måste den konverteras separat.

Vad innebär konvertering till Disgen 2021?

Konvertering innebär att din släktforskning i Disgen 8 överförs till en ny datamapp i Disgen 2021, och dina uppgifter omformas till den nya databasstrukturen där. Dina uppgifter i Disgen 8 finns kvar oförändrade i datamappen för Disgen 8, och Disgen 2021 arbetar med den nya datamappen. Har du flera datamappar i Disgen 8, måste var och en av dem konverteras separat.

Varför måste en konvertering göras från Disgen 8 till Disgen 2021?

I Disgen 2016 infördes en nyare modernare databas, jämfört med Disgen 8,och det är samma i Disgen 2021. Dessa databaser har olika uppbyggnad (struktur) och pratar inte samma ”språk”.  Därför måste dina uppgifter i Disgen 8 omformas till den nya databasens struktur och språk med en konvertering.

Vilka versioner av Disgen 8 kan konverteras till Disgen 2021?

Alla versioner av Disgen 8.0, 8.1 och 8.2 kan konverteras. Datamappar från Disgen 7 eller tidigare måste först uppgraderas till Disgen 8. Kontakta en fadder,

Konverteras mina datamappar automatiskt när jag installerar Disgen 2021?

Nej det gör de inte. Du måste konvertera från Disgen 8 med den konverteringsfunktion som finns i Disgen 2021, se huvudmenyn Arkiv > Datamapp > Konvertera Disgen 8-datamapp.

Kan jag återläsa en säkerhetskopia från Disgen 8 i Disgen 2021?

Nej det går inte. Du måste använda konverteringsfunktionen i Disgen 2021, och den Disgen 8-datamapp som skall konverteras måste finnas tillgänglig på den dator där du gör konverteringen.

Finns det någon risk att bli av med min forskning vid konverteringen till Disgen 2021?

Nej det finns det inte. Dina uppgifter i Disgen 8 blir kvar opåverkade, och kan användas som tidigare. Men fortsätter du att arbeta i Disgen 8 efter konverteringen, då måste du göra om konverteringen för att ändringarna där ska komma över till Disgen 2021.

Finns det någon anvisning för konverteringen från Disgen 8 till Disgen 2021?

Ja visst, läs här och/eller här.

Kan jag göra en prov-konvertering, för att se hur det blir i Disgen 2021?

Ja, det går utmärkt, såväl när du provar på Disgen utan licens eller när du köpt licens. Du kan testa hur det blir i Disgen 2021 och jämföra de båda programmen,medan du fortsätter att arbeta skarpt i Disgen 8. När du beslutat dig för att gå över helt till Disgen 2021, gör du om konverteringen och fortsätter sedan skarpt i Disgen 2021. Då kommer de ändringar du gjort i Disgen 8 också med. Observera att om du inte köpt licens har du bara en månad på dig att testa.

Kan jag efter konverteringen starta Disgen 8 och Disgen 2021 parallellt?

Ja, det går utmärkt. Disgen 8 arbetar med den ursprungliga datamappen i Disgen 8, och Disgen 2021 arbetar med den nya datamappen, som skapades vid konverteringen till Disgen 2021. Kan vara bra att göra för att kontrollera/åtgärda felrader i loggfilen. Du bör fortsätta helt i Disgen 2021, men om du väljer att göra några ändringar i Disgen 8, måste du göra om konverteringen till Disgen 2021. Denna omkonvertering ersätter allt i den nya datamappen i Disgen 2021.

Vad medför det om jag väljer att inte gå över till Disgen 2021?

Du går miste om de nya funktioner som införts i senare versioner av Disgen och de felrättningar som gjorts. Felrättningar eller förbättringar sker inte längre i äldre versioner – all utveckling sker i den nya versionen. Förr eller senare finns också risken att de äldre versionerna inte fungerar på nya datorer eller i nya versioner av Windows.

Vad bör jag göra i Disgen 8 innan jag konverterar till Disgen 2021?

Innan du startar konverteringen, kör i Disgen 8 ”Verktyg > Kontrollera notiser” och kolla i ”Visa loggfil”. Rätta/ta bort eventuella dubbla födelse- och dödsnotiser, enligt loggfilen. Disgen 2021 tillåter inte dubbla födelse- och dödsnotiser.

Kan jag konvertera till Disgen 2021 om jag har "barn i fel ordning" i Disgen 8?

Ja det kan du, men kör gärna i Disgen 8 ”Verktyg > Kontrollera notiser” och rätta barn i fel ordning.

Hur startar jag konverteringen från Disgen 8 till Disgen 2021?

När du installerat Disgen 2021 och startat programmet så visas ett välkomstfönster med valet Konvertera Disgen8-datamapp”. Når du inte har välkomstfönstret tillgängligt längre fins funktionen i huvudmenyn under Arkiv > Datamapp > Konvertera Disgen8-datamapp och välj första alternativet ” Konvertera databasen på den här datorn”. Då startas konverteringsprogrammet i ett separat fönster. Kontrollera att det inte är skymt av andra fönster.

Vilka valmöjligheter har jag vid konverteringen till Disgen 2021?

Du har möjlighet att ge den nya datamappen i Disgen 20121ett eget namn, och även välja var den skall ligga på din hårddisk. Annars blir det standard namn och plats.
Programmet upptäcker om du har flera Arkiv i Disgen 8, och du kan då välja vilka av dessa du vill konvertera. Det rekommenderas att du konverterar ett Arkiv åt gången.
Du kan välja att överföra individnumret i Disgen 8 till ett separat fält i Disgen 2021.
Om du använde flockar i Disgen 8 bör du välja att sätta separata flaggor för personerna i respektive flock.

Vad händer med mina flockar vid konvertering till Disgen 2021?

Flocktillhörighet i Disgen 8 kan vid konverteringen märkas med en egen flagga.

Vad händer med mina Arkiv vid konvertering till Disgen 2021?

Om du använde Arkiv i Disgen 8, blir de separata datamappar i Disgen 2021.

Vad händer med mina faddrar vid konvertering till Disgen 2021?

I Disgen 2021 finns en ny relation, fadder – fadderbarn, och vid konverteringen överförs faddrarna i Disgen 8 som egna personer i Disgen 2021. Samtidigt skapas relationerna fadder – fadderbarn i databasen. Du får alltså fler personer i din databas efter konverteringen, men de nya ”fadder-personerna” får vid konverteringen en speciell flagga, som du kan använda vid sökningar. Du kan arbeta vidare med de nya fadder-personerna, t.ex. genom att komplettera med uppgifter om dem, eller ersätta dem med personer (ofta släktingar) som du redan har i ditt släktträd.

Vad händer med individnumret i Disgen 8 vid konvertering till Disgen 2021?

Det blir en ny intern personidentitet i den nya databasen i Disgen 2021. Du kan vid konverteringen välja att det gamla interna individnumret i Disgen 8 skall tas över i ett separat fält i Disgen 2021, då i formen ”Flock:Individnr”. Du gör det genom att sätta en ”bock” framför ”Lägg till flock och individ …”. I Disgen 2021 är fältet sökbart.

Vad händer med mina bilder i Disgen 8 vid konvertering till Disgen 2021?

De kopieras över till den nya datamappen.

Vad händer med mina kartor i Disgen 8 vid konvertering till Disgen 2021?

De kopieras över till den nya datamappen.

Vad händer med mina släktboksdefinitioner i Disgen 8 vid konvertering till Disgen 2021?

Släktboksdefinitionerna följer över till den nya datamappen så att du enkelt kan återskapa dina släktböcker.

Vad händer med mitt källträd i Disgen 8 vid konvertering till Disgen 2021?

Det konverteras till den nya databasen. Har du gjort källreferenser (med lampan) till en grupp i källträdet i Disgen 8, så ersätts detta med en korrekt källreferens till en källa.

Vad händer med mina Disgen-orter i Disgen 8 vid konvertering till Disgen 2021?

De konverteras till den nya databasen.

Konverteringen avbröts på grund av dubbla födelse- eller dödsnotiser. Vad skall jag göra?

Disgen 2021 tillåter inte dubbla födelse- eller dödsnotiser, och därför avbröts konverteringen. I loggfilen står det vilka personer som har dubbla födelse- och/eller dödsnotiser i Disgen 8. Du måste åtgärda det i Disgen 8, så att det inte längre finns några dubbla födelse- eller dödnotiser. Finns det uppgifter du vill bevara i de notiser du måste ta bort, lägg upp det som anteckning eller fotnot. När du rättat i Disgen 8, starta Disgen 2021 igen och gör om konverteringen.

Vid konverteringen skapas en loggfil. Vad innehåller den?

När konverteringen är klar får du upp en sida, där det kan stå ”Konverteringen är klar, men i loggfilen finns fel som du bör kontrollera”. Nertill på sidan finns en knapp ”Visa loggfil”. Klicka på den så öppnas loggfilen. Det är ett protokoll över vad som hänt vid konverteringen samt vilka fel och problem som upptäckts. Loggfilen kan vara ganska lång, t.ex. om du har många faddrar i Disgen 8, men leta efter de röda raderna, som kan vara fel du måste eller bör åtgärda på något sätt. Det kan t.ex. vara att bilder saknas eller att du gjort källreferens till grupp i källträdet, vilket inte är tillåtet i Disgen 2021. Loggfilen upplyser också om fel som hittats i databaserna i Disgen 8 (t.ex. i orts- eller källträden) vid överföringen till den nya databasen i Disgen 2021.

Du hittar även loggfilen i Disgen 2021:s huvudmeny Arkiv > Öppna resultatfil > Resultat från senaste datamappskonverteringen.

Vilka fel bör jag åtgärda i konverteringens loggfil?

Du bör kontrollera alla rödmarkerade rader.

Jag har använt källreferens till grupp i källträdet i Disgen 8. Hur åtgärdar jag det?

I Disgen 8 kunde du göra en källreferens (med lampan vid fältet ”Källa”) till en grupp i källträdet. Det är inte tillåtet i Disgen 2021, där kopplingen bara får göras till en källa (t.ex. en kyrkbok) eller till en hänvisning (sidnummer eller liknande) inom en källa.

Vid konverteringen ersätts de otillåtna referenserna (till grupp) med en korrekt referens. Det görs på två olika sätt, och de visas i loggfilen:

  • Källreferens till gruppen "Älvestadum" inom källa, ändrad till källan (ej rödmarkerad)

Detta betyder att den i Disgen 8 använda gruppen ligger under en källa i källträdet. Då ersätts referensen till gruppen med en referens till den överliggande källan i Disgen 2021.

  • Källreferens till gruppen "Begravda i Sverige" ovanför källan. Ny källa "Begravda i Sverige" skapad i gruppen "Källor skapade av konverteringen" (rödmarkerad rad).

Detta betyder att det i källträdet i Disgen 8, över den där använda gruppen (Begravda i Sverige) inte fanns någon källa definierad. Då skapar konverteringen en källa med samma namn som den felaktigt använda gruppen.
Strukturen med de felaktigt använda grupperna ligger kvar i Disgen 2021, men det är ingen källreferens kopplad till dem, och du kan ta bort dem om du inte behöver dem i din struktur. De nya skapade källorna kan du flytta till det ställe i källträdet där du vill ha dem. Alla källreferenser förblir korrekta.

Se i handledningen.

Efter konverteringen kom det upp en tom skärm. Var är min släktforskning?

1. Kontrollera alltid efter en konvertering att den konverterade datamappen är den aktiva datamappen i Disgen 2021. Detta gör du i Disgen 2021 i huvudmenyn Arkiv > Datamapp > Hantera Datamapp”. Om så inte är fallet, vilket t.ex. händer när du konverterar en datamapp där du har flera Arkiv, markera önskad rad i listan och klicka på knappen ”Använd”.

2. Om datamappen är tom så visas välkomstfönstret, annars troligen en familjeöversikt. Titta till höger om huvudmenyn för att se hur måna personer som finns i den valda datamappen. 

Jag har flera datamappar i Disgen 8. Hur konverterar jag dem till Disgen 2021?

Konverteringsprogrammet hittar automatiskt den datamapp som senast var aktiv i Disgen 8. Använde du flera datamappar i Disgen 8, då du letar upp dem, med hjälp av knappen “Lägg till” i konverteringsfönstret, för att sedan konvertera dem, en efter en.

Jag använder Disgen 7, hur kan jag då konvertera till Disgen 2021?

Disgen 7 måste uppgraderas till Disgen 8 före konverteringen till Disgen 2021 Behöver du hjälp med det, kontakta en Disgen-fadder, se handledningens webbplats.

Jag har en gammal dator med Disgen 8, och köpt en ny där jag installerat Disgen 2021.

Hur gör jag då för att få över min forskning till den nya datorn?
Du behöver installera samma version av Disgen 8 även på din nya dator och flytta över din forskning via säkerhetskopior från gamla datorn till nya datorn. Alternativt går det att flytta över de gamla kompletta Disgen8-datamapparna från gamla till nya datorn.

Kan jag göra om konverteringen av en viss datamapp, vad händer då?

Ja, starta Disgen 2021 och gå till Arkiv > Datamapp > Konvertera Disgen8-datamapp och välj första alternativet ”Konvertera databasen på den här datorn”. Då startas konverteringsprogrammet igen. Markera rutan för den datamapp du vill göra om konverteringen för, och kontrollera att samma ruta inte är ibockad för någon annan datamapp. Gör sen konverteringen på samma sätt som förra gången. Du får en fråga om du vill konvertera till samma datamapp i Disgen 2021 som förra gången. Svara Ja (Svarar du Nej skapas en helt ny datamapp).

Observera att allt i datamappen i Disgen 2021 skrivs över med den nya konverteringen, och det  du eventuellt registrerat eller ändrat i den datamappen i Disgen 2021 går förlorat. Har du börjat använda Disgen 2021 skarpt och registrerat mycket, bör du inte göra en omkonvertering från Disgen 8.